El teu blog de Linux en català

Quan escrivim un document LaTeX amb Texmaker, el programa utilitzarà la codificació de caràcters que tinguem definit en el sistema. Si, per exemple, el nostre sistema utilitza UTF-8 (que serà l’habitual), al principi del document ho hem d’indicar per mitjà de la línia següent:

usepackage[utf8]{inputenc}

Però si hem de fer un treball col·laboratiu en LaTeX amb gent que utilitza Windows, o si nosaltres mateixos treballem des de diversos ordinadors, alguns dels quals tinguin Windows, cal tenir en compte que aquest sistema treballa amb una codificació de caràcters diferent (windows-1252) , i quan passem el document a PDF el resultat final no es veurà correctament (sobretot pot donar problemes en els accents i els signes de puntuació). Això és degut a que part del document (el que hàgim escrit des de Linux) estarà codificat amb UTF-8, una altra part (la que s’hagi escrit des de Windows) estarà escrita en windows-1252, i en el document hem indicat que agafi la UTF-8.

Per a solucionar-ho, l’únic que cal fer és treballar en tots els ordinadors amb la mateixa codificació de caràcters i, a més, indicar al document LaTeX que estem treballant amb aquesta codificació concreta. En el nostre cas, farem que el Texmaker treballi amb codificació windows-1252.

Per a fer-ho, obrim el Texmaker i anem a «Opcions>Configurar Texmaker». En la finestra que s’obri, seleccionem el panell «Editor». En el camp «Codificació de la lletra de», posem el valor «windows-1252».

Configuració de la codificació de caràcters al Texmaker

Configuració de la codificació de caràcters al Texmaker

Un cop fet això, el Texmaker ja escriurà en aquesta codificació de caràcters, igual que fa al Windows. Només cal indicar al LaTeX que és aquesta la codificació que ha d’utilitzar quan passi el document a PDF. En el document, només cal canviar la línia que hem escrit al principi de l’anotació per aquesta:

usepackage[latin1]{inputenc}

I ja ho tindrem tot configurat per poder treballar en LaTeX de forma col·laborativa  entre entorns Linux i Windows.

Per editar fitxers de LaTeX, ja vam veure com instal·lar el TexMaker. Aquest programa, a més, es pot configurar perquè revisi l’ortografia del nostre escrit. Ho pot fer en qualsevol idioma que estigui configurat en el nostre sistema a través del menú “Administració>Sistema>Suport d’idioma”.

Per configurar el TexMaker, l’hem d’obrir i anar al seu menú “Opcions>Configurar TexMaker”. En la finestra que s’obri, seleccionem el panell “Editor”. En el camp “Diccionari ortogràfic”, hi posem el camí al diccionari català:

/usr/share/myspell/dicts/ca_ES.dic

Configuració del TexMaker

Configuració del TexMaker

Si volem revisar l’ortografia en qualsevol altre idioma que estigui configurat en el nostre sistema, fem clic al botó per a navegar que hi ha al costat d’aquest camp, i en la mateixa carpeta “/usr/share/myspell/dicts” hi trobarem tots els diccionaris que tinguem disponibles.

Per una tasca que he emprès fa poc temps, he hagut de començar a treballar amb LaTeX. Pels qui no sabeu què és, LaTeX són una sèrie d’eines que, a partir d’un fitxer de text pla (és a dir, sense format) i per mitjà d’etiquetes determinades, permet generar PDFs molt rics i complets. Realment, és la mateixa idea que hi ha en la codificació html (un fitxer pla, que quan el visualitzes a través d’un navegador té un cert format). El LaTeX és molt utilitzat, per exemple, en l’àmbit científic, perquè té llibreries molt completes per a fórmules matemàtiques.

Treballar directament amb LaTeX com a fitxer pla i posteriorment compilar-lo per obtenir un fitxer PDF és una mica complicat, i hi ha diversos programes editors de LaTeX que ens faciliten aquesta tasca. D’entre els que he provat, el que més em va convèncer va ser el TexMaker (tot i que també em va agradar força el Kile).

Podem instal·lar el TexMaker, per exemple, des d’un terminal:

sudo apt-get install texmaker

O, si ens sentim més còmodes treballant des d’entorn gràfic, el podem instal·lar des del Synaptic (“Administració>Sistema>Gestor de paquets Synaptic”), escollint el paquet “texmaker”. Quan el tinguem instal·lat, trobarem el programa en el menú “Aplicacions>Ofimàtica>TexMaker”. (Per cert, veig que a Ubuntu Lucid Lynx ha canviat el nom del menú “Aplicacions>Oficina” per “Aplicacions>Ofimàtica”).

Pantalla principal del TexMaker

Pantalla principal del TexMaker

Per treballar amb el TexMaker, podem trobar les etiquetes més utilitzades a través de la barra d’eines que tenim a mà esquerra o a través dels menús (molt complets, per cert). Quan anem escrivint el nostre document en LaTeX, podem compilar-lo per tal de visualitzar el resultat amb la tecla “F1” o a través del menú “Eines>Muntatge ràpid”, que generarà un fitxer DVI i ens el mostrarà directament. Quan hàgim acabat, podem generar el fitxer PDF resultant des del menú “Eines>DVI->PDF” o amb la tecla “F9”.