El teu blog de Linux en català

Quan escrivim un document LaTeX amb Texmaker, el programa utilitzarà la codificació de caràcters que tinguem definit en el sistema. Si, per exemple, el nostre sistema utilitza UTF-8 (que serà l’habitual), al principi del document ho hem d’indicar per mitjà de la línia següent:

usepackage[utf8]{inputenc}

Però si hem de fer un treball col·laboratiu en LaTeX amb gent que utilitza Windows, o si nosaltres mateixos treballem des de diversos ordinadors, alguns dels quals tinguin Windows, cal tenir en compte que aquest sistema treballa amb una codificació de caràcters diferent (windows-1252) , i quan passem el document a PDF el resultat final no es veurà correctament (sobretot pot donar problemes en els accents i els signes de puntuació). Això és degut a que part del document (el que hàgim escrit des de Linux) estarà codificat amb UTF-8, una altra part (la que s’hagi escrit des de Windows) estarà escrita en windows-1252, i en el document hem indicat que agafi la UTF-8.

Per a solucionar-ho, l’únic que cal fer és treballar en tots els ordinadors amb la mateixa codificació de caràcters i, a més, indicar al document LaTeX que estem treballant amb aquesta codificació concreta. En el nostre cas, farem que el Texmaker treballi amb codificació windows-1252.

Per a fer-ho, obrim el Texmaker i anem a «Opcions>Configurar Texmaker». En la finestra que s’obri, seleccionem el panell «Editor». En el camp «Codificació de la lletra de», posem el valor «windows-1252».

Configuració de la codificació de caràcters al Texmaker

Configuració de la codificació de caràcters al Texmaker

Un cop fet això, el Texmaker ja escriurà en aquesta codificació de caràcters, igual que fa al Windows. Només cal indicar al LaTeX que és aquesta la codificació que ha d’utilitzar quan passi el document a PDF. En el document, només cal canviar la línia que hem escrit al principi de l’anotació per aquesta:

usepackage[latin1]{inputenc}

I ja ho tindrem tot configurat per poder treballar en LaTeX de forma col·laborativa  entre entorns Linux i Windows.