El teu blog de Linux en català

Per una tasca que he emprès fa poc temps, he hagut de començar a treballar amb LaTeX. Pels qui no sabeu què és, LaTeX són una sèrie d’eines que, a partir d’un fitxer de text pla (és a dir, sense format) i per mitjà d’etiquetes determinades, permet generar PDFs molt rics i complets. Realment, és la mateixa idea que hi ha en la codificació html (un fitxer pla, que quan el visualitzes a través d’un navegador té un cert format). El LaTeX és molt utilitzat, per exemple, en l’àmbit científic, perquè té llibreries molt completes per a fórmules matemàtiques.

Treballar directament amb LaTeX com a fitxer pla i posteriorment compilar-lo per obtenir un fitxer PDF és una mica complicat, i hi ha diversos programes editors de LaTeX que ens faciliten aquesta tasca. D’entre els que he provat, el que més em va convèncer va ser el TexMaker (tot i que també em va agradar força el Kile).

Podem instal·lar el TexMaker, per exemple, des d’un terminal:

sudo apt-get install texmaker

O, si ens sentim més còmodes treballant des d’entorn gràfic, el podem instal·lar des del Synaptic (“Administració>Sistema>Gestor de paquets Synaptic”), escollint el paquet “texmaker”. Quan el tinguem instal·lat, trobarem el programa en el menú “Aplicacions>Ofimàtica>TexMaker”. (Per cert, veig que a Ubuntu Lucid Lynx ha canviat el nom del menú “Aplicacions>Oficina” per “Aplicacions>Ofimàtica”).

Pantalla principal del TexMaker

Pantalla principal del TexMaker

Per treballar amb el TexMaker, podem trobar les etiquetes més utilitzades a través de la barra d’eines que tenim a mà esquerra o a través dels menús (molt complets, per cert). Quan anem escrivint el nostre document en LaTeX, podem compilar-lo per tal de visualitzar el resultat amb la tecla “F1” o a través del menú “Eines>Muntatge ràpid”, que generarà un fitxer DVI i ens el mostrarà directament. Quan hàgim acabat, podem generar el fitxer PDF resultant des del menú “Eines>DVI->PDF” o amb la tecla “F9”.

180px-latex_logosvgAmb aquest post us faré cinc cèntims de com usar el comandament per a declarar “nous ambients” (newenvironment) en TeX. Aquesta característica precisa de coneixements mitjos en aquest sistema de preparació de documents, el LaTeX.

Newenvironment ens va d’allò més bé quan volem usar una estructura de manera reiterada sense haver de recrear l’estil en la seva totalitat. Per exemple, en un llibre de receptes (exemple que uso ja que és al document en TeX que he editat més recentment).

Declarem el newenvironment abans de l’inici de la compilació (abans de begin{document})

% Bloc d'ingredients
newenvironment{ingred}{it Ingredients:par
vspace{5mm}
setlength{parindent}{4ex}setlength{parskip}{0.5ex}bf}{rm vspace{5mm}}

La sintaxi per a usar-lo és la següent:

newenvironment{nom}{allò-que-s'executa-abans}{allò-que-s'executa-després}

Això ens permet, talment com a l’exemple, fixar unes comandes amb les quals canviar l’estil de lletra, afegir un objecte deliberadament abans o després del contingut de l’environment, etc. En aquest exemple, escriu en cursiva Ingredients, deixa un espai vertical i després modifica la sang de tabulació i l’espai entre paràgrafs dins l’environment. Per acabar, un altre espai vertical.

I, per cridar-lo a dins del document, només cal fer

begin{nom}
...
end{nom}

Bé, espero que us hagi servit… A més a més, us recomano un tipus de lletra postscript per a usar-lo al TeX, la Garamond (llicenciada en GPL, feta per URW). Garamond és una tipografia serif molt maca, europea, i del segle XV. La podreu trobar empaquetada a aquest enllaç.

Salut i Programari Lliure!