El teu blog de Linux en català

180px-latex_logosvgAmb aquest post us faré cinc cèntims de com usar el comandament per a declarar “nous ambients” (newenvironment) en TeX. Aquesta característica precisa de coneixements mitjos en aquest sistema de preparació de documents, el LaTeX.

Newenvironment ens va d’allò més bé quan volem usar una estructura de manera reiterada sense haver de recrear l’estil en la seva totalitat. Per exemple, en un llibre de receptes (exemple que uso ja que és al document en TeX que he editat més recentment).

Declarem el newenvironment abans de l’inici de la compilació (abans de begin{document})

% Bloc d'ingredients
newenvironment{ingred}{it Ingredients:par
vspace{5mm}
setlength{parindent}{4ex}setlength{parskip}{0.5ex}bf}{rm vspace{5mm}}

La sintaxi per a usar-lo és la següent:

newenvironment{nom}{allò-que-s'executa-abans}{allò-que-s'executa-després}

Això ens permet, talment com a l’exemple, fixar unes comandes amb les quals canviar l’estil de lletra, afegir un objecte deliberadament abans o després del contingut de l’environment, etc. En aquest exemple, escriu en cursiva Ingredients, deixa un espai vertical i després modifica la sang de tabulació i l’espai entre paràgrafs dins l’environment. Per acabar, un altre espai vertical.

I, per cridar-lo a dins del document, només cal fer

begin{nom}
...
end{nom}

Bé, espero que us hagi servit… A més a més, us recomano un tipus de lletra postscript per a usar-lo al TeX, la Garamond (llicenciada en GPL, feta per URW). Garamond és una tipografia serif molt maca, europea, i del segle XV. La podreu trobar empaquetada a aquest enllaç.

Salut i Programari Lliure!