El teu blog de Linux en català

Us proposem una altra manera de fer rectes de regressió o línies de tendència. L’altre dia vam utilitzar el programa Calc de l’OpenOffice 3.0 (podeu consultar l’apunt clicant aquí). Avui, en canvi, farem servir un altre programa anomenat Gnumeric. Gnumeric és un full de càlcul lliure que forma part de l’entorn d’escriptori Gnome. És un programa que s’assembla força al Calc, però que incorpora petites modificacions i millores.

Per començar, haurem de crear un gràfic amb les dades d’interès. Per fer-ho, haurem d’anar al menú de Gnumeric i clicar a Insereix -> Gràfic… -> XY -> Endavant i llavors haurem d’anar omplint totes les opcions necessàries. El sistema de configuració és una mica diferent al del Calc, ja que aquest cop està estructurat com si fos un arbre invertit, on cada apartat es pot desplegar i configurar individualment. Així doncs, anirem a Graph -> Chart1 -> PlotXY1 -> Series1 i hi introduirem els valors de X i Y. Un cop tindrem el gràfic de punts, i sense sortir del quadre de configuració, procedirem a crear la recta de regressió, seguint els següents passos:

1.- Clicarem sobre l’apartat “Series1”

2.- Clicarem “Afegeix” i triarem l’opció: “Trend line -> Polynomial”

3.- Podrem configurar la línia de tendència.

4.-Clicarem sobre l’apartat “Polynomial regression1”

6.- Clicarem “Afegeix” i triarem l’opció: “Equation”

7.- Podrem configurar l’equació i el coeficient de regressió

8.- Finalment clicarem “Insert”

Gnumeric

Com ja heu pogut veure, el Gnumeric ens permet fer línies de tendència polinomials, entre vuit possibilitats més (linials, logarítmiques, exponencials, etc.). A més, també ens deixa escollir l’ordre de l’expressió polinomial i ens mostra l’equació i el coeficinet de regressió si ho desitgem.

Si teniu algun dubte sobre com fer servir el programa, podeu consultar el manual de Gnumeric (versió 1.8). Per instal·lar-vos-el ho podeu fer des del gestor de paquets Synaptic. Crec que és important remarcar que Gnumeric no només permet fer càlculs matemàtics, sinó que també té un ampli ventall de funcions sobre economia i estadística.

Que vagi bé cinetífics!

Amb la recent aparició de l’OpenOffice 3.0, els usuaris d’aquest programa hem descobert que ja és possible fer regressions amb el programa Calc. Les rectes de regressions o línies de tendència són freqüentment utilitzades en el món de la investigació científica. Molt sovint, després de dur a terme un experiment, s’ha de treballar amb les dades i buscar relacions. És llavors quan hem d’utilitzar aquest recurs.

Primer de tot hem de crear el gràfic a partir de les dades que ens interessin. Per crear el gràfic s’ha d’anar al menú de l’OpenOffice i clicar a Insereix -> Diagrama -> XY (dispersió) i a partir d’aquí anar omplint totes les opcions. Un cop haurem finalitzat aquest procés, començarem a crear la recta de regressió, seguint els següents passos:

1.- Farem doble clic al gràfic

2.- Clicarem amb el botó dret damunt d’un dels punts

3.- Triarem l’opció: “Insereix una línia de tendència…”

4.- Se’ns obrirà el quadre “Línia de tendència”

5.- Configurarem la nostra línia de tendència i sortirem del quadre

Recta de regressió

Fins ara, amb OpenOffice 2.4, només es podien fer rectes de regressió linial (amb una funció estadística concreta LINEST). Ara, la nova versió ens ofereix un ventall més ampli de regressions, dins del qual trobem les linials, logarítmiques, exponencials i potencials. S’ha de matitzar que el Calc encara no permet fer regressions polinòmiques. A més a més, tenim les opcions de mostra l’equació i de mostrar el coeficient de correlació.

Per a qualsevol dubte, es pot consultar l’Ajuda de l’OpenOffice en anglès, buscant el terme Regression. Si encara no teniu la versió d’OpenOffice 3.0, podeu seguir aquest apunt per poder-ho fer fàcilment. En el pròxim apunt, us explicaré una altre programa de càlcul molt bo que també permet fer rectes de regressió.