El teu blog de Linux en català

Quan, a finals del 2010, es va iniciar el projecte LibreOffice, un dels objectius que es van marcar els seus responsables era netejar-lo de codi innecessari. Com sabreu el LibreOffice va agafar com a base el codi font d’OpenOffice. En aquest codi font hi havia moltes funcions o mètodes que ja no s’utilitzaven, però que seguien estant codificades. I sembla que la feina està sent fructífera. Segons Michael Meeks, el coordinador del desenvolupament de LibreOffice, ja s’ha descartat més de la meitat del codi obsolet.

Podeu veure l’evolució dels mètodes obsolets pendents d’eliminar en el gràfic següent. Com veureu, inicialment hi havia més de 5000 mètodes obsolets, dels quals ja només en queden uns 2000.

Evolució dels mètodes pendents d'eliminar

Evolució dels mètodes pendents d'eliminar

Una de les dificultats amb que es troben a l’hora de netejar el codi és que en eliminar un mètode pot ser que aquest cridi a un altre que ja no utilitzi ningú més, i per tant també es pugui treure. És a dir, a mida que van fent neteja troben més codi a netejar.

I algú pot preguntar-se: “Total, si aquest codi no es crida enlloc, tant mal fa? És realment necessari malgastar el temps a estudiar quins mètodes són obsolets per posteriorment treure’ls?” És cert que en principi pot semblar que aquest temps es podria dedicar a aplicar altres millores a LibreOffice, però en realitat aquesta neteja de codi presenta uns avantatges molt importants, tant a curt com a llarg termini.

D’una banda, una millora immediata que notarem nosaltres és que, en tenir menys codi, el programa serà més petit. Segurament això alleugirà una mica el consum de memòria del LibreOffice. Però les millores més importants seran a llarg termini. Gràcies a aquesta neteja de codi, la implementació de noves funcionalitats també serà molt més senzilla i ràpida. A més, els programadors podran detectar i arreglar més fàcilment bugs.

Per posar un exemple real (extret del propi bloc de Michael Meeks), actualment s’estan adaptant a un nou sistema més eficient moltes de les funcions de LibreOffice. Gràcies a la detecció i neteja de mètodes obsolets, es trigarà molt menys en fer aquesta altra tasca, perquè hi ha moltes funcions que ja no caldrà adaptar.

Segurament a LibreOffice 3.5, que està previst per al mes de febrer, ja s’hauria de notar l’alleugeriment del programa. Efectivament, en aquesta anotació del bloc oficial de LibreOffice, apart de felicitar-nos l’any nou, s’anuncia que aquesta nova versió portarà millores de rendiment i moltes noves característiques interessants.

KleanSweep és una utilitat que tracta de satisfer als antics usuaris de Windows. És l’equivalent a una aplicació existent per a Windows anomenada Cleansweeper.

El que fa, bàsicament, és realitzar una neteja exhaustiva del sistema de fitxers de forma que detecta quins fitxers estan buits o no són vàlids. És a dir, aquest programa manté net el istema de fitxers i dades innecessàries (també es diu que optimitza l’equip ja que lleva aquests fitxers, però això és més discutible).

Les característiques principals de KleanSweep són les següents:

  • Troba fitxers i directoris buits, còpies de seguretat, enllaços inexistents, executables incorrectes, entrades als menús invàlides, fitxers duplicats i vistes prèvies que no existeixen
  • És modular, cosa que permet realitzar la cerca segons els directoris que vulguem i les opcions de neteja que activem
  • Inclou dos modes de funcionament: usuari o root. El primer permet només eliminar dades de l’usuari i el segon de tot el sistema
  • Permet excloure de la comprovació directoris que normalment estan buits o pertanyen al sistema
  • Cerca fitxers executables que no es poden executar per problemes de dependències
  • Integra una base de dades amb els fitxers insta·lats a les distribucions Debian, Ubuntu, openSuSE, etc.
  • Permet fer una còpia de seguretat abans d’eliminar els fitxer

La instal·lació és molt senzilla ja que la gran part de les distribucions l’han inclòs als seus repositoris. Només cal anar al gestor de paquets i instal·lar-lo. Cal dir que si no teniu problemes amb el rendiment o d’espai al disc, tampoc cal fer servir aquest programa.