El teu blog de Linux en català

Time Machine (Màquina del temps) és un sistema automàtic que es troba a les noves versions de MacOSX per fer còpies de seguretat i que permet restablir qualsevol fitxer que s’haja esborrat, mogut o reemplaçat per una altra versió anterior del fitxer.

Timevault és una eina que fa el mateix però a GNU/Linux. També li podem trobar semblances amb l’eina que porta el Windows per Restaurar el Sistema. Treballa fent còpies de seguretat del sistema per tal de poder visualitzar com es trobava un temps enrere. El programa crea una carpeta on es desen les diferents captures que es fan de forma periòdica.

Al HowtoForge es pot trobar una guia prou detallada sobre el seu funcionament i la forma de fer-lo servir. La interfície és prou senzilla i no té massa opcions. Timevault actualment encara es considera beta, tot i que és prou estable -van per la versió 0.7.5-. La cosa és curiosa, perquè a la secció de descàrregues trobem un fitxer .deb del programa per a la 0.7.5, però el tarball és la versió 0.7.2.

KleanSweep és una utilitat que tracta de satisfer als antics usuaris de Windows. És l’equivalent a una aplicació existent per a Windows anomenada Cleansweeper.

El que fa, bàsicament, és realitzar una neteja exhaustiva del sistema de fitxers de forma que detecta quins fitxers estan buits o no són vàlids. És a dir, aquest programa manté net el istema de fitxers i dades innecessàries (també es diu que optimitza l’equip ja que lleva aquests fitxers, però això és més discutible).

Les característiques principals de KleanSweep són les següents:

  • Troba fitxers i directoris buits, còpies de seguretat, enllaços inexistents, executables incorrectes, entrades als menús invàlides, fitxers duplicats i vistes prèvies que no existeixen
  • És modular, cosa que permet realitzar la cerca segons els directoris que vulguem i les opcions de neteja que activem
  • Inclou dos modes de funcionament: usuari o root. El primer permet només eliminar dades de l’usuari i el segon de tot el sistema
  • Permet excloure de la comprovació directoris que normalment estan buits o pertanyen al sistema
  • Cerca fitxers executables que no es poden executar per problemes de dependències
  • Integra una base de dades amb els fitxers insta·lats a les distribucions Debian, Ubuntu, openSuSE, etc.
  • Permet fer una còpia de seguretat abans d’eliminar els fitxer

La instal·lació és molt senzilla ja que la gran part de les distribucions l’han inclòs als seus repositoris. Només cal anar al gestor de paquets i instal·lar-lo. Cal dir que si no teniu problemes amb el rendiment o d’espai al disc, tampoc cal fer servir aquest programa.