El teu blog de Linux en català

Disculpeu que aquesta darrera setmana els articles hagen perdut una mica el seu caliu amb el què normalment els envolte… però és que torne a estar de mudances. Aquesta vegada m’he mogut a Barna, on viuré (i treballaré, si hi ha sort) amb la meua xicona els propers anys. Estic a una casa de prestat, Internet de prestat i buscant pis tot els dies (i debatent-nos entre si agafar un pis “JA” o ser perseverants per tal d’acabar triant bé).

En fi, que el temps que dedique normalment a cercar articles interessants per la xarxa i publicar-los amb un xicotiu toc personal s’ha vist reduït. Probablement es mantinga així durant les properes setmanes, fins que trobem pis -com a mínim-. En fi, un altre dissabte, un altre recull…

És sabut que totes les distribucions GNU/Linux tenen diferències entre sí quant als components i versions de les biblioteques i aplicacions. Aquesta és la raó per la qual va nàixer LSB (Linux Standard Base). Durant els darrers anys, LSB ha estat lluny d’aprofitar-se al 100%, però això podria canviar amb la versió 4.0.

LSB 4.0 es publicarà a finals de 2008 i podria ser el catalitzador que permeta els distribuïdors independents d’equipament lògic desenvolupar aplicacions que pogueren ser utilitzades indistintament a qualsevol distribució que complisca amb l’estàndard LSB. Si és acceptada per més distribucions GNU/Linux, aquest podria ser l’inici d’una nova era.

Jim Zemlin, director executiu de la Linux Foundation, va dir: “És críticament important per a GNU/Linux tindre una forma fàcil perquè els desenvolupadors puguen escriure [code] per a una distribució N, siga Red Hat, Ubuntu o Novell”. Els motius per a tot això és que no es vol que li passe a GNU/Linux el mateix que va sofrir Unix: la fragmentació.

LSB defineix un conjunt central d’APIs (de l’anglès Application Programming Interface o Interfície de Programació d’Aplicacions) i biblioteques, de forma que els distribuïdors independents poden desenvolupar aplicacions que podran funcionar a qualsevol distribució certificada per a LSB. La Linux Foundation va fer la darrera actualització d’LSB al febrer, arribant a la versió 3.2.

Zemlin ha fet notar que tot i que ningú no està obligat a adoptar les proves que s’estan desenvolupant per a LSB 4.0, s’estan proveint proves de bades que s’espera cridaran l’atenció dels distribuïdors independents degut a que els resultats al final suposaran una portabilitat major d’aplicacions, cosa que beneficarà als mateixos distribuïdors independents.

A més de l’LSB 4.0, la Linux Foundation està fent un esforç complementari que consisteix en la creació d’una plataforma anomenada Xarxa de Desenvolupadors Linux (Linux Developer Network), que proveirà d’eines per a la creació d’aplicacions per a GNU/Linux de forma més senzilla.

L’LSB està basada en l’especificació POSIX, l’Especificació Única de UNIX (Single UNIX Specification) i en altres estàndards oberts.