El teu blog de Linux en català

Els dies 15, 16 i 17 de Juny es durà a terme a Barcelona el Drupal Developer Days Europeu. Durant tres dies, serà el centre de totes les mirades de la comunitat internacional drupalera. Aquí ens trobarem tant professionals com aficionats del Drupal de tota Europa per xerrar, discutir, programar i crear centenars de noves idees al voltant d’aquest programari lliure.

(més…)

Drush ( Drupal to Shell ) no és ben bé un mòdul del Drupal, sinó una aplicació de terminal unix per poder actuar amb Drupal i realitzar diferents tasques com actualitzar, instal·lar i activar mòduls, temes o perfils. Permet simplificar el temps en instal·lació o configuració d’un web amb drupal.

Per instal·lar drush podem fer-ho de dos maneres. Manualment obtenim l’última versió de drush amb noves funcionalitats. Només cal baixar-lo i seguir les instruccions per instal·lar en un servidor Unix. O des del mateix gestor de paquets de l’Ubuntu, que proporciona una versió més antiga. Desconec si altres distribucions ja l’incorporen als seus dipòsits.

Un cop instal·lat només hem d’anar a la carpeta on volem instal·lar el Drupal i usar les ordres següents.

drush dl drupal

Baixa l’última versió de drupal al directori actual preparat per ser instal·lat.

drush dl views, cck, pathauto

Baixa l’última versió dels mòduls i els situa a la carpeta correcte del nostre drupal

drush pm-enable views, cck, pathauto

Activa els mòduls dins de drupal.

drush pm-update
Actualitza el nucli de drupal i els mòduls.

Drush ha crescut molt ja que és una bona part del projecte Aegir, un gestor d’allotjament virtual per a servidors web especialitzat en drupal que encara s’està desenvolupant. Podeu veure més operacions aplicant l’odre drush o visitant la seva web.

Per últim us recomano una extensió que es diu drush make usada per construir distribucions drupal. Ens permet definir un fitxer amb la versió del Drupal que volem, i els mòduls a incloure, i ell s’encarrega de baixar i preparar un drupal amb els seus mòduls. Actualment moltes de les distribucions del Drupal incorporen un fitxer .make amb la definició dels mòduls que han usat.

Views és un mòdul de Drupal que ens permet fer tot tipus de llistat amb relativa facilitat. Actua com un sentencia SQL, un script PHP, i una maquetació HTML, tot junt. La seva rapidesa, fa que sigui el mòdul més usat en projectes fets amb Drupal.

La interfície a l’inici pot semblar molt complexa, però un cop adquirit els coneixements permet realitzar llistats complexos amb poc temps.

En aquesta guia expliquem els diferents panells que ens trobem al realitzar una vista, i després realitzarem un exemple de com crear un llistat dels últims missatges en el fòrum de drupal.

Es requereix un Drupal amb el Mòdul Views instal·lat i activat. Per començar ens dirigim a /admin/structure/views on ens mostrara un llistat de les vistes que porta per defecte Drupal. Podem trobar vistes tant importants com frontpage ( vista de la portada ), taxonomy_term vista dels termes de la taxonomia ( Categories de Drupal).

Aquestes vistes us poden ser d’exemple alhora de crear de noves, o si necessiteu canviar el llistat de nodes de la portada o la visualització de les categories, podreu editar-ho des d’aquí. Nosaltres en crearem una nova per fer proves amb la interfície de Views.


Li donem un nom de maquina ( no pot contenir espais, ni altres caràcters especials ), una descripció i uns tags per agrupar les Views semblants. A sota podem trobar un llistat dels elements típics d’un Drupal ( Nodes, Comentaris, Fitxers, Termes, Usuaris ). Si esteu familiaritats amb el vocabulari de Drupal sabreu quin tipus de contingut voleu llistar.

Nosaltres escollirem Nodes ja que bona part del contingut de Drupal són nodes. Arribem a la part important de Views, on podrem configurar tota la vista que volem crear. La interfície es pot dividir en 3 zones.

Zona 1: En aquesta zona podem crear diferents presentacions ( en anglès: displays). Per defecte venen 4 tipus de presentacions però es poden ampliar amb mòduls addicionals.

“Page”: Ens permet crear una vista pàgina. Un cop tenim la vista definida, li podrem donar un “path” per que la vista sigui accessible des de un enllaç. Exemple: http://www.exemple.cat/vista/de/prova.

“Block”: Ens permet crear una vista block. Un cop definida la vista, podem fer que sigui un block de drupal, de manera que el podrem situar a a regió que més ens interessi del nostre drupal. Per situar-lo només cal que anem a la pàgina de situació de blocks i el trobarem entre el llistat de blocks.

“Feed”: Ens permet crear una vista en format xml o RSS. Les opcions de Feed són molt simples, que amb algun mòdul addicional podem millorar. Cal donar-li un “path” com a les pàgines.

“Attachment“: Ens permet adjuntar una vista en una altre, acostuma a usar-se quan un contingut d’una vista fa variar un altre contingut.

Les presentacions no s’exclouen entre elles. A una mateixa vista podem disposar d’una Presentació Pàgina i una de Block amb el mateix contingut.

Zona 2: Aquesta zona conté unes quantes capses agrupades en 3 columnes. És on es defineix bona part de la vista. Comencem d’esquerra a dreta en el sentit de lectura, i marquem com a importants les capses que més s’usen per crear una vista.

“Views settings”: Conté els camps de descripció i tags de la vista, facilita la cerca en el llistat de vistes, que es té un numero molt gran de vistes.

“Basic settings”:

 • Definir títol de la vista.
 • Si es vol paginador i quants ítems hi haurà per pàgina
 • Permisos d’accés a la vista, qui podrà visualitzar la vista. ( Anònims, Rols, etc…).

“Advanced settings”:

 • Us d’Ajax
 • Agrupar o no els elements repetits
 • Donar un tipus de cache a la vista ( Cercar informació sobre la cache de Drupal ).

“Style settings” ( Important ):

 • Format en que es veuran els elements del llistat.  Cada item com a node o camps.
 • Estructura  taula HTML, llistat HTML, Sense format, o amb de columnes i files. Amb mòduls addicionals podem arribar a afegir Slideshows.
 • Informació de les plantilles de la vista. Podem trobar quines plantilles esta usant, i les podem modificar al nostre gust.

“Exposed form”: Ens permet exposar la vista com a block.

“Header”: Podem afegir text o qualsevol camp que es mostrara a la capçalera de la vista.

“Footer”: Igual que Header però els camps es mostraran al peu de la vista.

“Empty text”: Podem afegir camps o text, i es mostrarà quan la vista no contingui cap element a mostrar.

“Fields”( Important ): Aquesta capsa esta activada si a la capsa de “style settings” a la fila “Row style” i posa “fields”. Si hi posa node es queda desactivada. Afegir camps  a la vista. Els camps poden ser de tot tipus de contingut que trobarem llistat i agrupat.

“Relationships”: Podem crear relacions de diferents continguts de Drupal.

“Arguments” ( Important ): Ens permet definir arguments per filtrar certs tipus de contingut, els arguments podem venir del mateix “path”.

“Sort criteria” ( Important ): Ens permet ordenar els elements amb un criteri

“Filters”( Important ): Podem filtrar elements per un tipus de contingut o algun altre camp que ens interessi.

Zona 3: En aquesta zona podem trobar el previsualitzador de la vista. Això ens facilita, i ens fa guanyar temps alhora de visualitzar els resultats, ja que no caldrà desar i refrescar la vista cada cop per veure els nous canvis. Sí la vista conté arguments, ens permet simular-los. També i trobarem la consulta SQL generada, per intuir si anem pel bon camí, o per provar en algun gestor sql com phpmyadmin.

Amb l’explicació anterior s’adquireixen uns coneixements mínims sobre Views que ens permetran crear vistes sense problemes.

Realitzar un llistat dels últims missatges en el fòrum drupal

Imagineu que voleu fer un llistat dels últims escrits que hi ha en el fòrum del nostre Drupal. Picant el codi a mà ens tocaria crear una sentencia SQL que extreies les dades que ens interessen, filtrant per contingut fòrum i relacionant amb la taula usuaris per saber quin és el nom del creador. Un cop obtinguéssim les dades s’haurien de tractar amb PHP, HTML i CSS per donar format al llistat. Amb Views podem simplificar aquests tres passos en una sola vista.

Anem a la part superior dreta del block “fields” on hi ha el signe més (+) que ens desplegarà un llistat de camps per seleccionar.


Cerquem el grup Node, i dins de node trobarem el camp “title” el seleccionem i l’afegim. Fem el mateix proces per afegir el nom d’usuari. El trobareu en el grup User.

A la previsualització podem veure els dos camps. Però Ara mateix com que no estem filtrant per cap camp, s’ens estan mostrant els camps títol i usuari de tots els nodes.

Per filtrar només els nodes de fòrum anem a al capsa filter i afegim el camp Node->type. El node tipus ens permet filtrar per els diferents tipus de contingut existents (Notícia, Pàgina, Fòrum).

Un cop afegit el filtre, ordenem els elements per data, de manera que els primers elements siguin els últims creats. Anem a Sort Criteria, i afegim el camp Node->Post_date que ens deixarà ordenar per data ascendent o descendent.

Amb aquesta configuració aconseguim fer el llistat. Per donar-li un format més maco podem escollir una estructura de taula, i així quedarà més ordenat.

Amb pocs passos hem aconseguit un llistat. Recordeu que Views no acaba aquí, hi ha una gran quantitat de mòduls relacionats amb Views, que ús permetrà fer llistats de molts tipus. Ús animo a jugar amb ell fins que trobeu el resultat desitjat.

Ja està disponible la RC2 de Drupal 7, això vol dir que sols queda com a molt una RC3 per publicar i després la versió final. Podeu descarregar la nova versió des d’ací:

Si ja teníeu la RC1 instal·lada sols heu de reemplaçar tots els fitxers excepte la carpeta sites.

Ja teniu disponible el primer apartat del capítol 3 del Curs de Drupal 7, volia acabar-lo avui però no sé si tindré temps, de moment podeu veure la primera part.

Capítol 3

Falta menys de dos mesos per que es publiqui l’última versió 7 de drupal, i amb les versions alpha publicades podem veure les últimes millores que incorpora el nou gestor de continguts.

Per qui no sàpiga que és drupal,  és una aplicació web entre gestor de continguts i frameworks per crear pàgines web. Creat per el flamenc Dries Buytaert. La filosofia de drupal és semblant a un Lego, on cada peça (mòdul) dona una funcionalitat, i el conjunt de peces(mòduls) crea grans aplicacions com comerços electrònics, gestors de tasques, premsa electrònica, xarxes socials o promotor de continguts.  En certa manera recorda a gnulinux, per la seva seguretat, el seu sistema de permisos, i el seu funcionament modular.

Moltes de les noves incorporacions són funcionalitats existents en versions antigues realitzades per particulars o empreses, que han passat una depuració, i un testeig que el fan apte per afegir-les a la distribució per defecte. Dos de les més importants són aquestes.

 • CCK ( Kit de construcció de contingut ): Ens permet crear un contingut amb qualsevol tipus de camp (dates, textos, Selects, checkboxs, etc…). Passa a ser mòdul del nucli, per tant es poden crear qualsevol tipus de camp en els nodes.
 • Els usuaris, la Taxonomia i els comentaris, Passen a ser també nodes (contingut de drupal), beneficiant-se de tot allò que es pot fer un node, com fer llistats de dades amb Views, o afegir camps al node amb CCK.

A part de les noves incorporacions, també s’han millorat altres funcionalitats com les següents.

 • Permet instal·lar un mòdul només copiant i enganxant l’enllaç del fitxer.
 • Millora la usabilitat de l’administració,  que al meu parer, em recorda una mica a WordPress, on destaca com el millor en aquest àmbit.
 • Millora  de la creació de distribucions. Opció d’instal·lar una versió mínima, estàndard, o qualsevol distribució que hàgim descarregat i instal·lat bé.
 • Configurar-se un panell de control a l’administració dels últims esdeveniments de la web.
 • Configurar-se un menú de adreces rapides de qualsevol enllaç de la web.
 • A la part de blocs podem mostrar un bloc depenent del tipus de contingut.

Drupal conté funcionalitats bàsiques per muntar una web. Però el que el fa molt més gran és la quantitat de mòduls que té, que milloren drupal fins a personalitzar-lo. Una d’elles, i la més usada és Views, que encara no s’ha plantejat passar a ser nucli de drupal, però que és una eina essencial per qualsevol persona que l’usa.

Views és un mòdul que ens permet fer llistat de dades. La particularitat és que no cal programar res. Incorpora una interfície que permet configurar un llistat de dades, amb filtres, arguments, camps, i tipus d’ordre. Seria com fer una consulta SQL però sense saber res de programació.

En la pròxima versió de drupal, podrem gaudir de Views 3, que incorpora noves funcionalitats com la de poder posar camps a la capçalera i el peu del llistat, o mostrar uns camps si el contingut esta buit.

Més Informació:

ScribeFire és una extensió de firefox que ens permet crear articles per el nostre bloc o web, a través del mateix navegador, sense haver de connectar-se a la web i anar a la part d’administració per escriure un nou article. També ens permet redactar articles mentre consultem altres webs sobre el tema a escriure.

Scribefire és programari lliure, suporta WordPress, Drupal, entre molts dels altres gestors de continguts.

La configuració amb WordPress és molt senzilla. Sols haurem de seguir les instruccions de scribefire. Ens demanarà quin és el domini del bloc, triar el conector, i la contrasenya i usuari. Amb drupal s’ha d’activar el modul Blog API, i destacar quins tipus de node permetem editar remotament.