El teu blog de Linux en català

Aquesta setmana ha estat mogudeta…

Des d’ahir ja podem trobar a la secció de baixades de la pàgina d’AMD el darrer mòdul per a targetes gràfiques ATI: el Catalyst 10.7. La publicació de l’anterior mòdul, el 10.6, va suposar una important millora, ja que afegia per defecte l’acceleració 2D, amb la qual cosa ja no caldria aplicar cap tipus de pedaç al paquet xorg per tal que l’escriptori amb compiz activat funcionara de forma fluïda.

El Catalyst 10.7 ens porta suport per a Eyefinity (una característica només compatible amb les targetes gràfiques ATI més noves). Aquesta versió també porta suport oficial per a les distros Ubuntu 10.04 i OpenSUSE 11.3 (això últim molt necessari, tot i que amb els mòduls lliures la cosa també funcionava bé).

En aquesta nova versió bàsicament s’han corregit una bona quantitat d’errors que, segons quines operacions, feien que la pantalla es tornara negra i s’haguera de reiniciar o que el refresc no fora correcte.

Instal·lació

Podeu baixar la darrera versió des de la pàgina de baixades d’AMD. La instal·lació varia segons la distribució. Aquells qui tingueu l’Ubuntu, caldrà que desinstal·leu qualsevol paquet de l’fglrx:

sudo apt-get purge xorg-driver-fglrx fglrx-amdcccle fglrx-kernel-source xorg-driver-fglrx-dev

Després haureu d’anar per terminal allà on hagueu baixat el paquet d’ati i executar una ordre com la següent (substituïu «lucid» per la vostra versió de l’Ubuntu) que crearà els paquets d’instal·lació i que instal·larem tot seguit:

sh ati-driver-installer-10-7-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/lucid
sudo dpkg -i *.deb
sudo aticonfig --initial

A l’OpenSUSE la instal·lació també és senzilla. De la mateixa manera que s’ha fet amb l’Ubuntu, caldrà obrir un terminal i anar a la ruta on s’ha baixat el paquet d’ati. Allà executarem primer la instal·lació de paquets que poden ser necessaris:
zypper in kernel-source linux-kernel-headers kernel-syms module-init-tools make gcc libstdc++ libgcc glibc-32bit glibc-devel-32bit fontconfig freetype zlib*

I després iniciarem l’instal·lador:

sh ati-driver-installer-10-7-x86.x86_64.run

Llavors s’obrirà l’instal·lador i només haurem de seleccionar la instal·lació automàtica. Un cop instal·lat haurem d’executar l’ordre per activar el mòdul:

aticonfig --initial

I ja ho tindreu.