El teu blog de Linux en català

Nucli

 Linus Torvalds va anunciar ahir la disponibilitat de la versió 2.6.22 del kernel Linux. Aquesta nova versió conté alguns xicotets canvis per arquitectures com ppc, mips o blackfin i unes quantes correccions quant a la part de controladors.

 Aquest kernel s'ha presentat després de dos mesos de desenvolupament i 7 candidates. Les millores internes d'aquest kernel beneficiaran més bé a desenvolupadors que no quant a característiques per als usuaris finals. 

El canvi més important és l'anomenat canvi del component slab allocator, que ja portava uns quants anys al nucli i que no s'havia modificat fins ara. Altres canvis afecten a la pila de protocols de xarxes sense fils, suport firewire i, com ja hem comentat al principi, suport per a les arquitectures Blackfin (present a micros amb DSP integrat).

Sembla que la part que més notarem els usuaris és un nou planificador de processos que permetrà una càrrega més ràpida dels programes. Sempre que es parla del kernel linux, tampoc està malament comentar altres kernels com el BSD, el de Solaris que s'ha alliberat recentment i el sempre curiós HURD.

Fa menys d’una setmana que s’ha presentat Fedora 7 Test2. La primera alfa que es va presentar va ser durament criticada, però sembla que aquesta nova alfa ja duu arguments que no permetran crítica.

El principal argument és el suport de KVM. KVM, del qual ja hem parlat, és un sistema de virtualització mitjançant el Kernel Linux, és a dir, la mateixa tasca que fan VMWARE, Virtual Box o Qemu però directament des del kernel -cosa que fa que el rendiment siga molt més gran-.

Aquest article en Phoronix parla del suport de Fedora al nou KVM. Fedora 7 Test2 inclou importants millores en les llibreries libvirt i virt-manager que permeten una fàcil administració del les màquines virtuals. Això suposa que per virtualitzar un sistema, el passos a donar seran quatre i molt senzills.

La versió final de Fedora 7 eixirà a finals de maig. Per ara, si voleu, podeu anar descarregant les versions en desenvolupament.

Ahir mateix els desenvolupadors del kernel de Linux, Torvalds & Company, van alliberar la vintena revisió del kernel 2.6, la 2.6.20.

Tot i que encara és una revisió sense grans novetats, sí que hi ha uns quants canvis que s’han anat comentant al llarg dels mesos passats. Es va parlar del suport per a ext4 i KVM: ext4 és el nou sistema d’arxius hereu d’ext3 i que s’espera que siga el que les distribucions porten per defecte (ja que reiser4 sembla que finalment s’ha quedat molt parat després de les mogudes amb el seu autor); i per altra part, KVM, la virtualització a través del nucli i podria suposar un gran avenç per tal d’aconseguir un funcionament suficientment còmode i fluït d’altres sistemes operatius dins el nostre sistema. També cal destacar el suport per a la PS3.

Com a curiositat, en aquesta nova versió s’han afegit 262475 línies noves al kernel (amb 508 arxius nous), s’han corregit altres 282332 línies (amb 5825 arxius modificats) i s’han eliminat 136161 línies (amb 164 arxius esborrats). Els canvis d’aquesta versió podeu veure-los al changelog.

Mai està de més nombrar les altres alternatives al kernel Linux (bé, “alternatives” reals, una), com el kernel Hurd del qual es sent parlar cada volta que Linus es posa en contra d’Stallman o també com dels robusts, estables i meravellosos kernels BSD que cada dia funcionen millor (tot i que no tenen la mateixa compatibilitat de maquinari que té Linux).