El teu blog de Linux en català

L'ordinador parla en català: Festival 2- Noves veus catalanes

En la primera anotació d’aquesta sèrie vam veure com instal·lar el Festival, i com s’utilitza des d’un terminal. En aquesta nova anotació veurem com podem instal·lar i configurar noves veus catalanes (apart de la que ja ve de forma predeterminada). Cal dir que les veus catalanes que instal·larem s’han generat dins el projecte Festcat del Centre Talp (Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla) de la UPC.

Tipus de veus

Abans de veure com instal·larem aquestes veus catalanes, cal tenir en compte que hi ha dos tipus (o formats) de veus:

  • hts. Les veus en aquest format tenen una mida força petita (la majoria ocupen menys de 10MB), i la seva qualitat és bastant bona. La reproducció de textos per mitjà de Festival amb veus hts és força ràpida.
  • clunits. Les veus en aquest format tenen una qualitat superior a les hts. Com a contrapartida, ocupen molt més espai en disc (alguna de les veus s’apropa a 1GB). A més, el Festival triga un temps bastant més alt en processar un text si utilitza veus del tipus “clunits”.

Pel que jo he vist, us recomano que utilitzeu les veus hts, perquè trobo que la seva qualitat ja és prou bona, i les clunits produeixen un retard massa alt abans de començar a reproduir el text. De tota manera, potser amb un ordinador més potent que el meu aquest retard no es nota massa, o sigui que també les podeu provar. 🙂

Instal·lació de les veus

Abans d’instal·lar les veus catalanes, potser ens interessa saber com sona cadascuna d’elles. El projecte Festcat posa a la nostra disposició a través de la seva web una demostració de les veus. Des d’allà podrem provar com sona cadascuna d’elles abans d’instal·lar-la, per tal de poder decidir quina ens agrada més.

Ara sí, anem a la instal·lació. El primer que ens cal és configurar el repositori PPA de Festcat. Això ja vam veure com fer-ho a l’anotació anterior. En aquest repositori hi trobarem una quinzena de veus hts, i algunes clunits. Per instal·lar-les, obrim el Synaptic (“Sistema>Administració>Gestor de paquets Synaptic”) i filtrem per nom de fitxer “festvox-ca-upc-*”. El Synaptic ens trobarà una sèrie de paquets “festvox-ca-upc-clunits-xxx” (veus clunits) i uns altres “festvox-ca-upc-hts-xxx” (veus hts). Podrem instal·lar-les fent doble clic sobre qualsevol d’elles.

Configuració de les veus

Tota la configuració de les veus es fa a través del fitxer “.festivalrc” que hi ha al directori principal del nostre usuari (habitualment, “/home/nom_usuari”). Podem editar aquest fitxer obrint-lo, per exemple, amb el gedit (“Aplicacions>Accessoris>Editor de text gedit”). El fitxer .festivalrc no existeix de forma predeterminada, o sigui que el primer cop caldrà crear-lo. Això, unit al fet que el fitxer .festivalrc és ocult al sistema (perquè el seu nom comença per un punt), fa que sigui més senzill d’obrir si executem l’ordre següent des d’un terminal:

gedit /home/nom_usuari/.festivalrc

Per tal que el Festival utilitzi de forma predeterminada alguna de les veus que ens hem descarregat quan escollim el català com a idioma, cal posar aquesta línia en el fitxer:

(set! catalan-default-voices (append (list 'upc_ca_xxx_hts)))

D’aquí, només cal substituir “xxx” pel nom de la veu (pep, mar, ona, jan, etc.) i “hts” per “clunits” si preferim aquest tipus de veus. A partir d’aquest moment, s’utilitzarà aquesta veu quan executem el Festival amb el paràmetre “–language catalan”. També és molt útil configurar una veu catalana com a predeterminada “en general” per al Festival. Per a fer-ho, afegir al fitxer .festivalrc el següent contingut:

(set! voice_default 'voice_upc_ca_xxx_hts)

Si hi posem aquesta línia, podrem fer que el Festival llegeixi en català de forma predeterminada (sense haver de posar el “–language catalan”). És una opció molt recomanable, perquè en alguns programes que veurem en altres anotacions i que utilitzen el Festival és molt complicat d’indicar-los l’idioma amb què volem que treballin.

El Festival és un programa de tecnologia assistiva, que pot resultar molt útil per a persones amb problemes de visió, o fins i tot li podem donar utilitats en el dia a dia per a persones sense problemes de visió. Però el que hem vist fins ara, que es basa en l’ús des de terminal, segurament no és massa fàcil d’utilitzar. En la propera anotació veurem com podem integrar el Festival en alguns dels programes que de ben segur utilitzem habitualment.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.