El teu blog de Linux en català

Si volem instaŀlar-nos Ubuntu en el nostre ordinador, ens hem de descarregar la seva imatge ISO des de la pàgina de descàrregues d’Ubuntu. Aquesta imatge ens la podem copiar sobre un CD per procedir a la instaŀlació. Si en comptes de partir d’un CD ens el volem instaŀlar des d’una memòria USB, hem d’utilitzar algun programa específic per a fer-ho, com el «Creador de discs d’arrancada» que ve amb el propi Ubuntu o Unetbootin. En altres distribucions (com Fedora, OpenSUSE o Meego) no cal utilitzar aquests programes específics, perquè les seves imatges ISO es poden copiar directament sobre la memòria USB (per exemple, mitjançant l’ordre «dd»). Utilitzen el que s’anomena «imatges híbrides».

A partir de la propera versió, que està prevista que es publiqui a l’octubre d’enguany, Ubuntu també utilitzarà aquestes imatges híbrides, de manera que podrem copiar-les directament sobre una memòria USB (o sobre un CD com fins ara, clar). Això ens simplificarà les coses si volem preparar un USB amb el qual instaŀlar-nos Ubuntu. (més…)

El format més estès per a les imatges de CD i DVD és el ISO 9660. Amb aquest format, obtenim els fitxers amb extensió «iso» (per exemple, amb què ens baixem els CD d’instal·lació de la nostra distribució preferida). Però hi ha diversos programes privatius que han creat els seus propis formats per a les imatges de CD i DVD. Per exemple, el programa Alcohol 120% té el format «mdf», i el Nero permet crear les imatges en format «nrg».

Per tal de poder utilitzar els fitxers en aquests formats al format «iso», només cal que ens instal·lem els paquets «mdf2iso» i «nrg2iso», que es troba en els repositoris oficials de la majoria de distribucions. Per exemple, si utilitzem Ubuntu, podem instal·lar aquests dos paquets directament des del Synaptic o, si ens sentim més còmodes des d’un terminal, executant la comanda següent:

sudo apt-get install mdf2iso nrg2iso

Llavors, si tenim, per exemple, un fitxer «mdf», el podem convertir a «iso» per mitjà de la comanda següent:

mdf2iso nom_fitxer.mdf nom_fitxer.iso

Si el que volem convertir és un fitxer en format «nrg», la comanda a executar seria la següent:

nrg2iso nom_fitxer.nrg nom_fitxer.iso

Font | Ubunlog

Segur que molts cops hem tingut en el nostre ordinador algun fitxer en format iso. Aquest tipus de fitxer es pot obtenir fàcilment amb la majoria de programes de gravació de CD i DVD, i és una imatge exacta del que hi ha en el CD o DVD extret. Aquests fitxers ISO ens poden servir, per exemple, per a tenir emmagatzemats fàcilment aquestes imatges en un disc dur.

Una manera de visualitzar i treballar amb el seu contingut és muntar el fitxer iso com si fos un CD o DVD real. Això es pot fer de forma molt senzilla. L’únic que cal tenir en compte és en quin directori volem que ens munti aquesta imatge. En el meu cas, em vaig crear un directori on munto i desmunto aquests fitxers a mida que els vaig necessitant:

mkdir /home/el_meu_usuari/iso

Això només cal fer-ho un cop. Quan tenim creat el directori on volem muntar el fitxer iso, podem realitzar aquest muntatge per mitjà de l’ordre següent:

sudo mount nom_del_fitxer.iso /home/el_meu_usuari/iso -o loop

El sistema ens muntarà el fitxer, i el tindrem al directori escollit (en el meu cas, /media/iso) com si fos un CD o un DVD. Com a tal, només hi tindrem accés de lectura. Quan ja no necessitem treballar més amb aquest contingut, podem desmuntar el fitxer iso executant la comanda següent:

sudo umount /home/el_meu_usuari/iso

Si no desmuntem el fitxer manualment, es farà de forma automàtica quan reiniciem l’ordinador.