El teu blog de Linux en català

Fins ara, la instaŀlació dels controladors de dispositius Epson (impressores, escànners, multifuncions, etc.) requereix que anem a la web d’Avasys, cerquem els controladors del nostre dispositiu, ens els descarreguem i els instaŀlem manualment. Tot i no ser un procés massa complicat (al cap i a la fi, és el procediment habitual en altres sistemes per instaŀlar-se programes), trenca amb la simplicitat a que estem habituats d’anar al Centre de programari i fer clic a «Instaŀla».

Logo d'Epson

Fa unes setmanes, Epson ha anunciat que, gràcies a un acord a que ha arribat amb la Linux Foundation i amb Canonical (l’empresa que hi ha rere Ubuntu) d’una banda farà que els seus controladors compleixin l’especificació LSB (Linux Standard Base), que millora la compatibilitat entre les diferents distribucions GNU/Linux. A més, es crearà un programa per a poder descarregar i instaŀlar automàticament el controlador adient quan el nostre sistema detecti un dispositiu d’aquesta marca.

Aquest nou programa estarà disponible a Ubuntu 11.04, que s’ha d’alliberar el 28 d’abril. De moment, no han indicat com s’integrarà aquest programa en el sistema, però se suposa que estarà disponible des del Centre de programari. Tampoc no hi ha cap informació sobre si aquest programa estarà disponible per a altres distribucions, però no dubto que serà així.

Aquest matí he estat imprimint una memòria, en veure el primer full m’he trobat amb el problemeta que imprimia sols el roig, és a dir, o bé no tenia tinta o bé necessitava una neteja de capçals.

Jo tinc una EPSON CX3600 i des que la vaig connectar que imprimeixo sense problemes (i sense instal·lar absolutament res a diferència de Windows 7 que es un maldecap), el problema és que les ferramentes per defecte de l’Ubuntu no funcionaven, així que he instal·lat un paquet que a part de donar-me la possibilitat de fer-ho via consola també em dona la possibilitat de fer-ho  amb les ferramentes per defecte (Administració->Impressores->Propietats).

El programa en qüestió s’anomena Guteprint i és instal·lable amb aquest paquet:

El descomprimim i a un terminal fem el següent:

sudo ./configure
sudo make
sudo make install

Després podem fer el següent:

sudo escputil -i -u -r /dev/usblp0 #(mostra els nivells de tinta)
sudo escputil -c -u -r /dev/usblp0 #(neteja els capçals)
sudo escputil -n -u -r /dev/usblp0 #(imprimeix un full de prova)
escputil -h -u -r /dev/usblp0 #(mostra la llista d'ordres i altres opcions)

Aquest cap de setmana m’he comprat una impressora multifunció Epson SX105. El meu ordinador amb Ubuntu 9.04 me la detectava correctament, però a l’hora d’escanejar em donava un problema d’accés al dispositiu. Després de buscar una estona, he vist que la mateixa Epson ha creat els drivers de la impressora per a GNU/Linux (cosa que m’ha sorprès molt gratament), i en aquesta anotació explicaré com intal·lar-los. A més, ho explicaré de manera que pugui servir a qui tingui algun altre model d’impressora Epson.

Epson té tots els drivers per a GNU/Linux dels seus dispositius a través d’Avasys. Podeu trobar els drivers en un d’aquests quatre apartats:

En el meu cas, per a la Epson SX105 he anat a l’enllaç de Mutlifunció. Aquí, cal trobar el model concret. El meu no hi era, però hi havia el de la Epson SX100, que és de la mateixa família. L’he seleccionat i he omplert el qüestionari que hi ha a sota (on demanen quina distribució tenim, la seva versió, i alguna informació més) i, un cop acceptat, s’arriba a la pàgina de descàrrega (ull, aquesta ja només és vàlida per a certs models d’Epson). D’aquí ens hem de baixar dos drivers, un per a la seva utilització com a impressora i un altre per la seva utilització com a Scanner. Tot i que la part d’impressió ja m’havia funcionat correctament, he preferit de tota manera instal·lar els drivers d’Epson. O sigui que, anem a pams:

Drivers d’impressió

Són els fitxers que hi ha enllaçats com a “pips-snx100-*.tgz”. Hem de localitzar els drivers corresponents (o els més semblants) a la nostra distribució (i la seva versió). Si la nostra distribució no és cap de les indicades (ni derivada d’elles) sempre ens podem acabar baixant el codi font i compilar-lo. En el meu cas, he agafat els drivers per a Ubuntu 8.10 (no hi havia els d’Ubuntu 9.04, però els de 8.10 m’han funcionat). El problema que hi ha (tant amb Ubuntu com amb les altres distribucions) és que els fitxers són amb extensió “tgz”, però per això tenim la comanda Alien, de la qual ja vam parlar. Amb l’Alien instal·lat, podem transformar el fitxer “tgz” en fitxer “deb”. Des d’un terminal, anem al directori on tenim el fitxer “tgz” i, per facilitar-nos la feina, el renombrem com a “pips.tgz”. Des del mateix terminal, transformem aquest fitxer en “deb”:

sudo alien pips.tgz

Ara ja podem instal·lar el fitxer obtingut:

sudo dpkg -i pips*.deb

Si la nostra distribució requereix fitxers “rpm”, amb el mateix Alien podem fer la transformació:

sudo alien -r pips.tgz

En aquest cas, instal·larem el fitxer “rpm” amb la comanda adient per a la nostra distribució (yum, rpm, rpmi, etc.).

Drivers d’scanner

Són els fitxers que hi ha enllaçats com a “iscan-*” al final de la pàgina. En aquest cas sí que tenim els fitxers ja en format “deb” o “rpm”. No sé per què no era així en els drivers d’impressió… De tota manera, això ens facilita una mica la feina. Ens hem de descarregar el fitxer corresponent a la nostra distribució i arquitectura d’ordinador (32 bits o 64 bits). En el meu cas, m’he baixat el de 32 bits que indicava “for Ubuntu 8.10 or later” i l’he instal·lat amb la següent comanda:

sudo dpkg -i iscan-*.deb

Apart dels drivers, amb això ens instal·la un programa d’escaneig (iScan) que he trobat més senzill d’utilitzar que l’Xsane, per bé que amb moltes menys opcions. El tindrem disponible a “Aplicacions>Gràfics>Image Scan!”, i també directament des d’una opció del Gimp (“Fitxer>Crea>Scanning (iscan)…”).

I amb tots dos drivers instal·lats, ja tenim la nostra impressora multifunció Epson preparada per al que li demanem.