El teu blog de Linux en català

En la primera anotació d’aquesta sèrie vam explicar què és el concepte de «càlcul distribuït» i com es va iniciar el projecte BOINC. En aquesta segona anotació veurem com instaŀlar-nos el gestor de BOINC, com funciona i com podem adherir-nos als seus projectes.

Instaŀlació del gestor de BOINC

La instaŀlació del gestor de BOINC és molt senzilla, perquè es troba als repositoris oficials de la majoria de distribucions. Només cal que us instaŀleu el paquet «boinc-manager». Si utilitzeu Ubuntu, cerqueu «boinc» en el Centre de programari i trobareu el programa «Gestor boinc». Això instaŀla el propi programa BOINC com el gestor de BOINC (l’entorn gràfic des del qual podem gestionar els projectes de BOINC). (més…)

Sabeu que el vostre ordinador té habitualment entre un 70% i un 95% del seu processador lliure? En moments puntuals sí que l’aprofitem al màxim, però la majoria de cops no és així. No creieu que estaria bé poder aprofitar aquesta part de la potència del nostre ordinador perquè fes «alguna cosa de profit»? Doncs el mateix van pensar uns quants científics abans que nosaltres, i van idear un programari per mitjà del qual nosaltres, voluntàriament, podem oferir-los els recursos que no utilitzem per a fer càlculs complicats que permeten trobar nous púlsars, analitzar cadenes de proteïnes o fer estudis epidemiològics que poden arribar a salvar vides. Aquest sistema per a cedir la capacitat de càlcul sobrant dels nostres ordinadors és el que s’anomena «càlcul distribuït».

Logo de SETI@home

Logo de SETI@home

El primer cop que vaig sentir a parlar d’aquest concepte va ser quan un company em va parlar del projecte SETI@home. L’objectiu de SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) és intentar trobar indicis de vida inteŀligent fora del nostre planeta, (més…)