El teu blog de Linux en català

Trucs i tutorials

Fa uns dies es va publicar en anglès la jerarquia dels directoris a GNU/Linux. Hem tractat de traduir-lo, tot i que hi ha alguns punts que no tenen una bona descripció (així que si penseu que es pot canviar alguna cosa, feu l’apunt i ho canviem).

Si ens detenim a descriure els diferents directoris base del sistema tenim:

 • /boot | Conté el nucli del sistema i la informació necessària per a l'arrencada del sistema
 • /bin | Ací es troben els programes bàsics del sistema que funcionen als modes d'execució més restringits (bash, cat, ls, login, ps...)
 • /sbin | Programes que només l'administrador pot fer servir i que també es mantenen als modes d'execució més restringits (fsck, getty, halt...)
 • /usr | Programas accessibles per als ususaris finals i dades d'aquests programes que no requereixen modifcacions (només lectura)
 • /floppy, /cdrom, /mnt, /media | Són directoris per al muntatge de dispositius i d'altres sistemes de fitxers diferents al sistema base
 • /lib | Biblioteques indispensables i mòduls (que se solen requerir durant l'arrencada del sistema)
 • /etc | Fitxers de configuració de diferents programes i serveis del sistema (per exemple la configuració de la targeta gràfica o dels punts de muntatge)
 • /dev | Abstraccions dels dispositius connectats (o que es podrien connectar als diversos ports de l'ordinador)
 • /home | Informació i dades dels usuaris del sistema
 • /root | Informació i dades de l'administrador del sistema
 • /tmp | Fitxers temporals creats per alguns programes que s'eliminen durant el procés d'arrencada
 • /var | En aquest directori els programes que ho requerisquen poden mantindre fitxers que es modificaran freqüentment
 • /proc | És un directori virtual no present al disc que el fa servir el sistema per tal d'intercanviar informació amb més facilitat

Podeu trobar més informació sobre això a:

Hola! Aquí un petit tutorial per instal·lar un sevidor web a casa vostra.

Primer de tot instal·larem el servidor LAMP (Linux Apache Mysql Php)

Per fer-ho hi han dues maneres, una per comandes que ve detallada a continuació, i l’altra la forma gràfica. Us aconsello la forma gràfica ja que no hi pot haver cap error. Per fer-ho heu d’obrir al menú del Sistema->Administració->Gestor de paquets Synaptic, un cop allí aneu al menu: Edita->Marca els paquets per tasques i sel·leccioneu l’opció “LAMP server”. I ja està!

En el cas que haguessiu volgut instal·lar el servidor des de la terminal de comandes, nonés cal afegir aquesta línia:

sudo apt-get install apache2 php5 php5-gd php5-mysql mysql-server mysql-client mysql-common libapache2-mod-php5 libapache2-mod-auth-mysql phpmyadmin mysql-admin

Ara feu un fitxer html que hi digui per exemple “hola” amb el nom: index.html o index.php i el col·loqueu a la carpeta /var/www, podeu crear el fitxer de prova amb la següent comanda:

echo -e "<html><head></head><body>hola <? echo "et funciona l'apache i el php"; ?></body></html>" | sudo tee /var/www/index.php

Per comprobar que està instal·lat:

http://localhost

En el cas que us dongui un error, podeu crear un document html com a índex en lloc d’un document php i així podeu veure si us funciona l’apache.

nota: a mi m’ha donat un problema i és que no em reconeixa els fitxers php com a tals, i ho he arreglat amb la següent comanda

echo -e "n# Include php modulenLoadModule php5_module /usr/lib/apache2/modules/libphp5.so" | sudo tee -a /etc/apache2/apache2.conf

Tambè hem dona un problema amb el phpmyadmin que si l’heu instal·lat ho arreglo amb:

echo -e "# Include phpmyadminnInclude /etc/phpmyadmin/apache.conf" | sudo tee -a /etc/apache2/apache2.conf

Font

Ara només falta reiniciar i provar si us carrega bé el php.

Aprofito l’avinentesa del post anterior per afegir que si necessiteu usar l’internet explorer sota linux, el trobareu aquí. Jo algun cop no m’ha quedat més remei que usar-lo, ja que hi han pàgines web que estan tan mal dissenyades que només funcionen sota aquest modern i avançat navegador de microsoft. El programa es diu IEs4Linux

Per instal·lar-lo escriviu en una terminal, les següents ordres, una per una:

Primer de tot instal·lar el wine. Aquest és un programa que ens proveeix de les llibreries del sistema opertiu windows. Així podem fer córrer programes de windows sota linux. Si no el teniu instal·lat (no ve per defecte)

sudo apt-get install wine cabextract

A continuació instal·lem l’internet explorer.

1. El descarreguem. Recordem que en linux sempre se’ns descarregaran els documents des del directori des d’on estem llençant la terminal, o sigui, a la carpeta personal de cada usuari: en el meu cas a /home/guillem)

wget http://www.tatanka.com.br/ies4linux/downloads/ies4linux-latest.tar.gz

2. El descomprimim

tar zxvf ies4linux-latest.tar.gz

3. Ens fiquem a dins del directori

cd ies4linux-*

4. Executem l’script d’instal·lació

./ies4linux

Companys, responent a les peticions que m’han arribat de diversos de vosaltres, em disposo a publicar suport referent a un dels temes que més m’interessa, l’estudi de la seguretat inalàmbrica.

Tal com diu l’Eric Steven Raymond, hacker del ram filosòfic a qui tots haurieu d’haver llegit, qualsevol problema no hauria de ser resolt dos cops. Doncs bé: això és el que vaig a fer. Resoldre’l un altre cop, amb el regust bo de fer-ho en lingua no franca.

Useu això amb responsabilitat.

Aquest post pretén ensenyar què cal i què cal fer per a comprovar la seguretat de les VOSTRES xarxes WiFi. No proveu això contra xarxes forànies si no teniu el consentiment del propietari.

Doncs, per a què serveix això?

La seguretat de les xarxes sense fils és un tema no genys menys important. Sovint oblidem que qualsevol altra persona, amb un domini mínim de quatre aplicacions i no necessàriament sota GNU/Linux, és capaç de llegir tots i cadascun dels octets que llancem a l’aire, un sofregit de contrasenyes i altres dades privades, esdevenint un perill per la nostra privacitat.

Aquest document pretén demostrar-ho i, també, anar una mica més enllà en la gestió de les xarxes locals.

Només dius Linux. Tinc Windows.

Obre una consola. Et xiularan les orelles perquè Microsoft sencer sabrà que estàs fent doble clic sobre cmd.exe. Aleshores escriu format C: i apreta intro.

Degut a el dèficit de compiladors lliures sota Windows i la indisposició total i absoluta d’aquesta plataforma tancada versus el programari lliure fa que existeixin menys implementacions de controladors susceptibles de fer el que es descriu a continuació. Pot ser més fàcil en la forma, tocar botonets vaja, però absurd en el fons: parteix d’una base no lliurement accessible.

Què necessitaré?

 • El derivat d’UNIX més popular, el GNU/Linux. Preferiblement, de la distro Debian GNU/Linux o qualsevol de les seves derivacions, com ara (Canonical Ltd.) Ubuntu. Aquest tutorial ha estat provat sobre Debian Etch.
 • Connexió a Internet.
 • Lògicament, una tarja de WiFi 802.11b/g.
 • Coneixements mínims en l’entorn GNU/Linux i de la gestió de xarxa.

1. Prepareu el vostre sistema per a compilar.

No passeu pena. Compilar és la manera natural d’instal·lar programes. Penseu que les BSD’s tenen una comanda que es diu make world.

Primer, instal·la les capçaleres del nucli. uname -r retorna la versió del nucli que useu

apt-get update
apt-get install linux-headers-`uname -r`

Fan falta llibreries extra per a compilar

apt-get install build-essential

Aquest últim paquet instal·la el GNU Compiler Collection, altrament dit GCC, i altres llibreries comunistes.

1.1 Instruccions de compilació per a principants.

Compilar és un món. Us hi introdueixo molt breument.

Si existeix, cal executar el fitxer configure. Aquest fitxer repassa tot l’arbre de dependències del sistema i informa del que manca. Acaba creant la Makefile, que depèn del nucli i la configuració: és per això que els programes que no restringeixen la configuració (el més comú) han de crear-la expressament.

./configure

Les següents comandes, respectivament, compilen el programa (executant la Makefile) i escampen els fitxers binaris, per defecte dins de la secció del sistema de fitxers /usr/local{/bin, /etc, …}, que està pensada per a programari optatiu de l’usuari.

make
make install

Ara el programa em qüestió ja és executable des de terminal i, si és gràfic, molt probablement us haurà aparegut a la llista del menú d’aplicacions.

2. Cerqueu el xipset del vostre NIC inalàmbric.

Cerca el xipset de la teva tarja inalàmbrica. Prova amb el Google i el model de l’aparell. El que importa a l’hora de controlar aquests aparells és únicament el seu xipset, que pot no tenir res a veure amb el fabricant de l’aparell en concret.

En el meu cas (uso una tarja PCI de Conceptronic model C54Ri) es tracta de l’RT61 de Ralink.

3. Cerqueu els drivers que us permetran injectar.

Després sabreu per què serveix això. Visiteu

Aircrack-ng. Aquesta és la plana del programa que usarem per a posar a prova les xarxes. Tenen una secció dedicada a maquinari compatible i tot de drivers GPL, implementats alguns d’ells per enginyeria inversa que, ves per on, superen els dels fabricants. Que n’aprenguin.

Hwagm.elhacker.net. A la secció de programari per a GNU/Linux hi ha bones referències. Si amb aquest tutorial no us en sortiu, sempre podeu recórrer a les Wifislax, que són distros preparades per a fer el que s’explica aquí i més. Però crec que és millor instal·lar-vos i configurar-vos les coses per a vosaltres mateixos, adés podent donar suport com ara jo, éssent capaços d’aprofundir molt més sense dependre de sistemes que ho donen mastegat.

És possible que, segons com, i més si useu un portàtil que ja porta la tarja integrada, tingueu un xipset pel qual no existeixin drivers lliures. En aquest cas, haureu d’obtenir una tarja. Investigueu.

4. Compileu el driver.

Obtindreu un tar de codi. Llegiu les instruccions de com instal·lar-lo, si és que en venen amb el paquet. En compilar els drivers, esdevenen mòduls, és a dir, afegitons del nucli monolític que fan una feina concreta. Podria ser que haguéssiu d’aplicar només algun pedaç (patch), però en aquest cas no m’hi he trobat.

Com a guia particular que us pot servir per a comandes generals, vaig escriure aquest how-to explicant la compilació del mòdul RT61. Tingueu en compte que en Ubuntu cal que desactiveu el mòdul que vé per defecte amb el sistema, si aquest detecta maquinari compatible. Vigileu amb això.

Si heu carregat el mòdul i us respon bé (mireu el how-to anterior si és necessari) ja podeu passar a la part interessant. Heu de ser capaços d’engegar la interfície

ifconfig wlan0 up

i de veure les xarxes que us envolten

iwlist wlan0 scan

5. Monitorització.

A partir d’aquí, usaré wlan0 com a nom de la interfície sense fils. Cal que canvieu això pel nom de la vostra.

En primer lloc, cal que identifiqueu la xarxa objectiu, que, no cal que m’ho digueu, segur que és la vostra, oi? Hi ha un programa molt bo que es diu Kismet. Descarregueu el tar de codi i compileu-lo.

Dependències de compilació (kismet-2007-10-R1): libncurses-dev, libpcap-dev.

Si no podeu compilar-lo:

apt-get install kismet

Una vegada instal·lat, cal que n’editeu el fitxer de configuració. Si l’heu instal·lat via repositori és /etc/kismet/kismet.conf. Si l’heu compilat amb les opcions del make per defecte, /usr/local/etc/kismet.conf.

Heu de canviar

#suiduser=your_user_here

(descomenteu-lo, també) i

source=none,none,addme

aquest últim en funció del vostre driver (en el meu cas, source=rt2500,wlan0,rt2500).

Cal dir que, en el cas que hagueu compilat, el programa desarà els fitxers amb els paquets capturats durant la monitorització i altres dades en la carpeta en què treballeu.

Una vegada en funcionament, toqueu la tecla s, i escolliu en quin ordre voleu llistar les vostres xarxes (ún dels més útils és llistar-les per força del senyal (signal strength) o quantitat de paquets emesos per unitat de temps (packet count). Per defecte, el Kismet anirà saltant pels 13 canals del WiFi, de manera que escombrarà totes les possibilitats.

Kismet llistant per <em>signal strength</em>

Kismet llistant per signal strength

Si, arribats a aquest punt, no veieu cap xarxa, no us preocupeu. Apropeu-vos al vostre AP. Si tampoc en veieu cap, assegureu-vos que estigui activada. Si heu de treballar lluny de l’AP, us recomano que us construïu una antena guia d’ones amb una llauna.

No entraré en aquest tema. Si us interessa, teniu molta informació a la xarxa.

6. Extracció de claus WEP. Aircrack-ng.

Una vegada hem identificat la nostra xarxa, procedirem a provar-ne la seva vulnerabilitat. Aircrack-ng (Aircrack Next Generation) és un conjunt de programes per a posar a prova sistemes inalàmbrics presumiblement segurs. Us recomano que compileu el tarball, ja que la versió del vostre repositori pot ser passada, i el desenvolupament avança ràpidament.

Dependències de compilació (aircrack-ng-1.0-beta2): libssl-dev.

I, si no podeu compilar-lo:

apt-get install aircrack-ng

De la mateixa manera que el Kismet, Aircrack-ng crearà tots els fitxers necessaris al directori en que treballeu.

Aircrack és útil per a provar la vulnerabilitat de claus WEP (Wired-Equivalent Privacy). Aquest xifrat, com diu el seu nom, és de seguretat equivalent a les xarxes amb fils xifrades amb operacions XOR amb clau estàtica i amb una fase d’autenticació molt senzilla. L’extracció de claus WPA és complicadíssima, per no dir impossible, necessita d’un llistat de possibles claus, i és quasi impossible autenticar-se a través del seu handshake.

Sortiu del Kismet. No és recomanable combinar-lo amb programes de l’Aircrack. Seguidament es realitza tot a través de terminal.

6.1 Preparació.

Engegueu el mode monitor de l’Aircrack. El mode monitor vol dir que la interfície serà capaç de capturar trànsit que no va cap a ella.

airmon-ng start wlan0

Monitor mode enabled és la resposta que us ha de donar. Si no, vol dir que esteu usant un driver no compatible. Seguidament heu de mirar si la xarxa objectiu té altres ordinadors que hi treballen, és a dir, si té clients. En la mateixa consola

airodump-ng start wlan0

Veureu un llistat amb les xarxes i les dades de cada xarxa (canal, encriptació, etc), escombrant tot es els canals. Haurieu de veure la vostra, talment com amb el Kismet. A sota, es llisten els clients per cada xarxa. Si té clients, passeu a l’apartat 6.2-A. Si no, al 6.2-B. Nota: a vegades, els clients apareixen movent una mica l’antena o el vostre portàtil. Doneu-los temps.

6.2 Paradigma A: La xarxa inalàmbrica té clients.

A partir d’ara, s’usarà la nomenclatura

 • bssid: BSSID, nom de la xarxa objectiu.
 • mac_teva: Adreça MAC de la teva tarja inalàmbrica.
 • mac_ap: Adreça MAC de l’access point objectiu.
 • mac_client: Adreça MAC del client.
 • canal: Canal de la xarxa.
 • wlan0: Interfície inalàmbrica.

Atureu airodump-ng (Ctrl+C). Torneu-lo a executar, però ara capturant el trànsit en el canal d’interès

airodump-ng --bssid bssid --channel canal --write nom_fitxer wlan0

Deixeu aquesta consola oberta durant tot el procés. Crea automàticament el fitxer nom_fitxer.cap que contindrà el trànsit capturat. En aquest punt, podrieu deixar que capturés passivament, però probablement el trànsit generat és massa petit per arribar, amb un temps raonable, als si fa no fa 50.000 paquets que l’algorisme estadístic necessita per a descobrir una clau de 128bits (26 caràcters hexagesimals). És més divertit forçar aquest trànsit, atacant activament l’AP amb el procés més comú, que és ataconar-lo a peticions ARP a tanta velocitat que deixa una mà de paquets que dóna gust.

L’ARP (Address Resolution Protocol) és un protocol que pregunta a certa adreça IP present a la xarxa quina MAC té. Nota: els paquets que contenen dades útils per la desencriptació són els de dades (que tenen IV’s, initializing vectors), no els beacons (radiobalises, senyals de localització) que llença l’AP. És important a partir d’aquí que l’AP no restringeixi les MAC’s que s’hi poden connectar.

Si moveu una mica l’ordinador o l’antena potser podeu millorar el ritme de recepció de les radiobalises i, per tant, de les dades/clients, si no els rebeu gaire regularment (normalment són uns 10 beacons/segon, si fa no fa).

Creeu una nova consola i autentiqueu-vos a l’AP (fakeauth, autenticació falsa)

aireplay-ng -1 0 -e bssid -a mac_ap -h mac_teva wlan0

És important que aquest pas funcioni, sinó, no es pot fer res així. Si no s’atura amb el missatge Association successful, abaixeu la velocitat d’enviament o apropeu-vos a l’AP i torneu a llançar la fakeauth.

iwconfig wlan0 rate 1M

Si ja esteu autenticats, obriu una nova consola i prepareu-vos per retornar el pròxim paquet ARP que captureu (arpreplay), que anirà de l’AP al client. La opció -x indica la velocitat en paquets/segon per la ràfega de retorn. Normalment, està bé 50, però si teniu l’AP prou a prop i amb visibilitat, podeu arribar a injectar-ne 200 per segon o més:

aireplay-ng -3 -x 50 -b mac_ap -h mac_client wlan0

Podeu esperar a que l’AP llenci un paquet ARP o fer que en corri un. Per fer això, heu de desautenticar el client (deauth). Esteu negant el servei a aquest client. Quan el client es reconnecti, forçarà un ARP. Obriu la quarta consola i feu

aireplay-ng -0 0 -a mac_ap -c mac_client wlan0

El client es reconnecta, i comença el festival. Heu de veure com, en la consola d’airodump (la de captura), la quantitat de dades augmenta ràpidament. Podeu executar en aquesta quarta consola el programa de desencriptació, que anirà computant els paquets així que arriben, pròpiament dit aircrack (l’opció -z ho fa anar més ràpid (50.000 IV’s), si no necessitarieu 500.000 IV’s o més):

aircrack-ng -z -b mac_ap nom_fitxer.cap

Al cap d’una estona tindreu la clau, el mateix programa la treu en hexagesimal. A partir d’aquí, podeu desencriptar el conjunt de paquets que us ha servit per a trobar la clau, amb l’ordre

airdecap-ng -l -w CLAU:WEP:HEXAGESIMAL nom_fitxer.cap

I obrir el fitxer desencriptat amb el Wireshark (antic Ethereal) i mirar tots els paquets que conté.

apt-get install wireshark

Nota: Comproveu en tot moment que estigueu autenticats a l’AP.

6.2 Paradigma B: La xarxa inalàmbrica no té clients.

La diferència rau en què haureu de crear-vos valtros mateixos el paquet ARP. Partirem del punt en què heu fet la fakeauth. Hi ha dos possibilitats, la primera es diu atac de fragmentació que, a través del PRGA (Pseudo Random Generation Algorithm) genera un paquet encriptat sense la clau sencera. Ara és imprescindible que corri algun paquet de dades per l’aire, amb un n’hi ha prou. Tingueu paciència fins que aparegui. Llegiu en diagonal l’apartat 6.2-A i feu-ne els primers passos. Autenticats, obriu consola i feu

aireplay-ng -5 -b mac_ap -h mac_teva wlan0

Si no funciona amb el paquet de dades trobat, la segona opció és l’atac chop-chop. Executeu i espereu el paquet

aireplay-ng -4 -b mac_ap -h mac_teva wlan0

La idea és que si no va un va l’altre, solució summament informàtica. Si ho heu aconseguit, haureu obtingut un fitxer nom_fitxer.xor, que és la clau pseudo-aleatòria. Creeu amb ella un paquet ARP:

packetforge-ng -0 -a mac_ap -h mac_teva -k 255.255.255.255 -l 255.255.255.255.255 -y nom_fitxer.xor -w paquet_arp

I ara només cal retornar-lo a sacietat a l’AP (l’opció -x, com abans, indica els paquets/segon, és recomanable ajustar-ho també en aquest cas, interactive frame selection)

aireplay-ng -2 -r paquet_arp -x 50 wlan0

I executeu en la quarta consola l’aircrack-ng per desxifrar la clau tal com s’explica a l’apartat 6.2-B.

Aspecte de l'escriptori una vegada finalitzat el procés sense clients

Aspecte de l'escriptori una vegada finalitzat el procés sense clients

Curiositats: un router wired-wireless.

Nosaltres hem configurat un router que enllaça la interfície inalàmbrica amb la d’ethernet. Bàsicament, funciona amb un tallafocs fet amb iptables que també fa NAT i un servidor de DHCP per a la subxarxa.

Bueno, espero que sigui útil xecs. Feu servir WPA. Per qualsevol dubte, no dubteu en deixar comentaris.

By Jordi / Alliberats.org.

Text distribuït sota les condicions de la llicència BY-NC-SA de Creative Commons.

No podeu modificar, usar ni distribuïr públicament les imatges per cap mitjà, ja sigui amb una nova instància d’elles mateixes o enllaçant a aquests continguts sense el permís d’Alliberats.org.

Publicat per pimera vegada al bloc Join Free Software!

Altres recursos de l’autor: Making Wireless Connections Work.

Buneo bueno,
no se si mai heu necessitat fer imatges de CD’s, del vostre dics dur, o d’algun disquet, o si mes no, copiar coses bloc a bloc.

Doncs bé, hi ha la utilitat dd amb linux que ens permet fer aixó!!

posarem uns quants exemples

fer la imatge sencera d’un CD

dd if=/dev/cdrom of=/home/XXX/imatge_cd.img

Depenen de la distribucció sera /dev/cdrom o algun altre.

Si volem comprimir-ho:

dd if=/dev/cdrom | gzip –best > /home/XXX/imatge_cd.img.bz

si volem, partir-ho en torssets per guardar-ho en disquets.. o cds si es d’un dvd o qualesvol cosa, podem utiltizar la comanda SPLIT que ara mateix no recordo com va (man split)

Si volem fer una copia exacte del disc dur farem lo mateix pero variant una mica

dd if=/dev/sda of=/home/XXX/imatge_HD.img

(o la particio /dev/sda1… etc..)
i per restaurar-la:

dd if=/home/XXX/imatge_HD.img of=/dev/sda

Es recomenable fer-ho sense la unitat muntada, es a dir, amb un cd d’arranc o alguna cosa així tot i que si volem fer la imatge del dics dur es millor utilitzar el PARTIMAGE que ens permet fer la copia només de l’espai ocupat i així reduir espai.

Com ja he dit, el dd ens permet copiar a blocs, es a dir, podem copiar parts en concret dels disc dur o del fitxer o del que sigui.
Un bon exemple, es copiar el MBR del nostre disc dur.

Com ja sabem el MBR (Master Boot Record) es el primer secotr de disc que te un codi que llegeix la bio i llavors sap a quina partició anar.

doncs per copiar aquest trosset i guardar-lo per si s’ens fa malbé algun dia (windows) podem fer:

dd if=/dev/sda of=/home/xxx/mbr.img bs=512 count=1

i per restaurar-ho:

dd if=/home/xxx/mbr.img of=/dev/sda bs=512 count=1

Apa nois!
espero que us serveix d’ajuda o si mes no sapigeu que existeix. Tot i que el que faig servir més jo es l’utilitat PARTIMAGE (amb el system recue cd http://www.sysresccd.org/Main_Page) per guardar una foto de la particio on tinc instalat el SO i així no haver-ho de tornar a instal·lar!!

Fins la pròxima!

Avui volem fer una mica de didàctica. Aquest és el primer article de tota una sèrie d’articles sobre qüestions bàsiques que un usuari bàsic hauria de conèixer. No estem parlant de programació, i molt menys de veure les entranyes a GNU/Linux. Per fer una analogia, allò que veurem ací serà com saber canviar una bombeta quan s’ha fos, tornar a engegar els ploms o qualsevol tasca bàsica que a casa hem de saber per no “viure a l’obscuritat”.

Doncs bé, el GRUB, com molts ja en sabeu, és el programa que ens permet triar entre Windows, Linux o Mac (o qualsevol altre sistema operatiu) quan s’inicia l’ordinador. No hem de saber com funciona internament el GRUB, només configurar-lo de forma bàsica.

 • El fitxer de configuració

Segons la distribució, el fitxer de configuració pot tindre un nom o un altre, però gairebé sempre serà menu.lst (per exemple, Ubuntu, OpenSUSE) o grub.conf (per exemple, Gentoo). Tots dos sempre es troben a la ruta:
/boot/grub/menu.lst
/boot/grub/grub.conf

Si obriu el fitxer (requereix privilegis de superusuari), normalment trobareu moltes línies explicatives (que no serveixen per a molt). La part important es troba generalment al final, i fa referència als sistemes que es poden triar al menú del GRUB. Hi ha altres paràmetres interessants que es pot trobar a dins:

default 0
timeout 3
hiddenmenu

Aquestes tres opcions (les trobareu disperses al llarg del fitxer) indiquen: default és el sistema que s’inicia per defecte (0 serà el primer de la llista, 1 el segon, etc.); timeout és el temps que es mostrarà actiu el menú fins que s’inicie el sistema per defecte en cas que no es prema cap tecla i finalment està l’opció hiddenmenu que normalment té una # davant per tal de no activar-ho. Si lleveu aquesta #, llavors en iniciar-se l’ordinador no ens mostrarà el menú del GRUB, sinó que directament s’iniciarà el sistema per defecte (bé, realment ens donarà dos segons per prémer Esc si volem entrar al menú).

Per altra part, tindrem el llistat de sistemes operatius, serà una cosa com aquesta:
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic
root (hd0,3)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=c6adadb4-8d50-4434-9a40-c5a76fb04021 ro quiet splash locale=ca_ES
initrd /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
quiet
##
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic (recovery mode)
root (hd0,3)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=c6adadb4-8d50-4434-9a40-c5a76fb04021 ro single
initrd /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
##
title Ubuntu 7.10, memtest86+
root (hd0,3)
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
##
title Windows
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1

Si us fixeu, allò que nosaltres veiem al menú del GRUB en iniciar-se l’ordinador és el que posa al costat de la línia title, la resta són els paràmetres necessaris per poder iniciar l’ordinador. En aquest cas, estem veient el llistat que Ubuntu deixa per defecte una vegada que s’instal·la a un sistema on ja hi havia el Windows. Realment els punts interessants són el primer i l’últim. El segon fa referència a l’inici en mode consola, on s’entra com a superusuari. El tercer és prova de memòria, cosa que mai he fet servir. Jo normalment sempre lleve aquesta tercera línia.

Si voleu canviar el títol de qualsevol de les línies, només heu de… canviar-ho i posar allò que vulgueu. Jo, per exemple, a les escoles sempre pose “Microsoft Ruindous” al punt que es refereix a Microsoft.

La segona línia, on posa root (hdx,y) fa referència al disc dur i partició on es troba instal·lat el sistema operatiu que s’arrencarà. Hi ha un problema amb algunes versions d’Ubuntu, que cada vegada que actualitzen el kernel, es carreguen el GRUB i el renicialitzen de forma que es perd la línia referent al windows. Per això mai està de més tindre una còpia del fitxer menu.lst (o grub.conf) per afegir la línia en cas que aquesta siga suprimida per alguna actualització mal feta. Aquestes actualitzacions de vegades també deixen referències a kernels anteriors. Si els nous kernels ja funcionen, només cal eliminar les línies antigues (sempre acabarem deixant Ubuntu, Ubuntu en mode a prova d’errors i el Windows).

I això és el GRUB a nivell bàsic. Simplement és important saber on es troba el fitxer de configuració per identificar les entrades al menú i poder configurar-lo bàsicament. Podeu trobar més informació sobre el GRUB als següents enllaços: