El teu blog de Linux en català

A l’hora de gestionar servidors, existeixen diferents eines que ens faciliten les tasques per realitzar la gestió. Entre aquestes eines, en el mercat de servidors podem trobar opcions privatives com Panels, o Plesk. D’opcions lliures existeixen unes quantes, una de elles és Virtualmin.

Virtualmin és nascuda com a extensió de Webmin, que ens permet gestionar un servidor web amb allotjaments virtuals. D’aquesta manera podem crear allotjaments per a cada entitat o persona,  sense que afecti ni comparteixin eines entre els altres allotjats.

La instal·lació és molt senzilla per aquells que tenen coneixement de terminal. Des de la web official podem descarregar un script per executar, que ens permetrà instal·lar un servidor LAMP, de DNS, i de correu. L’script esta preparat per intal·lar-se en servidors Debian, CentOS o RedHat i Ubuntu 8.04.

Dins del virtualmin podrem crear un allotjament virtual, que ens permetrà accés ssh, gestió dels dns, redireccionar dominis, crear alies de domini, entre moltes altres coses.

A part de la versió lliure, existeix una versió de pagament que ens complementa altres opcions. La versió lliure té les suficients opcions per gestionar un servidor.

Hola! Aquí un petit tutorial per instal·lar un sevidor web a casa vostra.

Primer de tot instal·larem el servidor LAMP (Linux Apache Mysql Php)

Per fer-ho hi han dues maneres, una per comandes que ve detallada a continuació, i l’altra la forma gràfica. Us aconsello la forma gràfica ja que no hi pot haver cap error. Per fer-ho heu d’obrir al menú del Sistema->Administració->Gestor de paquets Synaptic, un cop allí aneu al menu: Edita->Marca els paquets per tasques i sel·leccioneu l’opció “LAMP server”. I ja està!

En el cas que haguessiu volgut instal·lar el servidor des de la terminal de comandes, nonés cal afegir aquesta línia:

sudo apt-get install apache2 php5 php5-gd php5-mysql mysql-server mysql-client mysql-common libapache2-mod-php5 libapache2-mod-auth-mysql phpmyadmin mysql-admin

Ara feu un fitxer html que hi digui per exemple “hola” amb el nom: index.html o index.php i el col·loqueu a la carpeta /var/www, podeu crear el fitxer de prova amb la següent comanda:

echo -e "<html><head></head><body>hola <? echo "et funciona l'apache i el php"; ?></body></html>" | sudo tee /var/www/index.php

Per comprobar que està instal·lat:

http://localhost

En el cas que us dongui un error, podeu crear un document html com a índex en lloc d’un document php i així podeu veure si us funciona l’apache.

nota: a mi m’ha donat un problema i és que no em reconeixa els fitxers php com a tals, i ho he arreglat amb la següent comanda

echo -e "n# Include php modulenLoadModule php5_module /usr/lib/apache2/modules/libphp5.so" | sudo tee -a /etc/apache2/apache2.conf

Tambè hem dona un problema amb el phpmyadmin que si l’heu instal·lat ho arreglo amb:

echo -e "# Include phpmyadminnInclude /etc/phpmyadmin/apache.conf" | sudo tee -a /etc/apache2/apache2.conf

Font

Ara només falta reiniciar i provar si us carrega bé el php.