El teu blog de Linux en català

Millor rendiment amb zRam

Quan iniciem els programes o obrim un fitxer en el nostre sistema, aquests s’executen a la memòria de l’ordinador (la RAM). L’accés a memòria (a la RAM) és molt ràpida, per tal que els programes s’executin de forma àgil. Quan tenim tants programes o fitxers oberts que omplim tota la RAM, el sistema ha d’utilitzar una alternativa: l’espai d’intercanvi o Swap. La Swap es troba al disc dur, i és d’accés molt més lent que la RAM. Per això, quan el sistema ha d’utilitzar la Swap, sembla que el sistema es congeli momentàniament.

A WebUpd8 ens parlen de zRam, anteriorment anomenat compcache, un projecte que té com a objectiu reduir la necessitat d’accedir a l’espai de Swap. I com ho fa? Doncs creant un espai d’intercanvi a la pròpia memòria RAM, però que conté les dades comprimides. Com que les dades estan comprimides a la RAM, és com si el nostre ordinador tingués més memòria RAM, i per tant trigarà més a haver d’utilitzar la Swap.

zRAM

zRAM

El zRAM és especialment útil en ordinadors amb poca memòria RAM. Per poder-lo utilitzar, cal que tinguem una versió de nucli major que la 2.6.37. Podeu saber la vostra versió de nucli obrint un terminal, i executant l’ordre seguent:

uname -r

A nivell orientatiu, tindreu un nucli que pugui utilitzar zRAM si teniu alguna d’aquestes versions de distribucions (o posteriors): Ubuntu 11.04, Fedora 15, openSUSE 11.4, etc. Si la vostra distribució és rolling-release (com ArchLinux), si la teniu ben actualitzada tindreu una versió de nucli que pot utilitzar zRAM.

Per utilitzar zRAM, heu de seguir les següents instruccions (depenent de la vostra distribució, i sempre tenint en compte si el vostre nucli la pot utilitzar, com hem comentat anteriorment):

Per a Ubuntu, només cal que executeu el següent:
sudo add-apt-repository
ppa:shnatsel/zram sudo apt-get update
sudo apt-get install zramswap-enabler

Per a altres distribucions, us heu de descarregar aquest script. Després, deseu el fitxer zramswap que conté a «/etc/init» i després heu d’executar el següent:

sudo start zramswap

Nota: Aquest script no funciona a Fedora 15, perquè és un script per a Upstart, i Fedora 15 utilitza Systemd.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.