El teu blog de Linux en català

Actualitzada la nostra documentació de VirtualBox

VirtualBox és un programa de virtualització que ens permet executar en el nostre ordinador màquines virtuals de diferents sistemes operatius. A la nostra secció de Documentació hi tenim un apartat on expliquem més detalladament què són les màquines virtuals i com podem utilitzar-les amb VirtualBox. Aquests dies hem actualitzat aquesta documentació. Podeu accedir-hi amb l’enllaç següent:

Documentació GNULinux.cat: Màquines virtuals amb VirtualBox »

La majoria de les modificacions que hi hem fet venen donades pels canvis que es van produir a VirtualBox en arribar la seva versió 4 (actualment va per la 4.1). Antigament, hi havia dues versions de VirtualBox, la lliure i la privativa. Hi havia molt poques diferències entre ambdues, i és que la versió lliure no té suport per a les següents característiques:

  • Dispositius USB
  • Connexions RDP
  • Intel PXE boot ROM amb suport per la tarjeta de xarxa E1000
  • Suport experimental per a PCI passthrough (que permet utilitzar des de la màquina virtual dispositius PCI per als quals la màquina real no tingui suport)

Amb la versió 4 això ha canviat una mica. Ja no hi ha dues versions de VirtualBox sinó només una, la lliure (amb llicència GPLv2). Aquesta té les mateixes mancances que la versió lliure anterior. Per tal d’obtenir aquestes característiques, a partir de VirtualBox 4 s’han separat els components privatius en el seu «Extension Pack», que podem instaŀlar com a complement al VirtualBox.

Sistema GNU/Linux amb màquina virtual Windows

Sistema GNU/Linux amb màquina virtual Windows

En la nostra documentació sobre VirtualBox veureu com instaŀlar VirtualBox i el seu Extension Pack, com crear màquines virtuals i treballar amb elles. A més, recordeu que teniu disponibles un munt de màquines virtuals preparades amb sistema operatiu preinstaŀlat a la nostra secció de Projectes.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.