El teu blog de Linux en català

OpenSUSE us pregunta com voleu que es numerin les seves versions

Pocs dies després de la publicació d’OpenSUSE 11.4, els seus responsables s’han començat a preguntar quin número hauria de tenir la propera versió. Hauria de ser 11.5? 12.0? O potser caldria canviar el tipus de numeració que utilitzen?

Geeko, la mascota d'openSUSE

Per resoldre l’entrellat, han creat una enquesta en la qual podem donar la nostra opinió. El primer que ens demanen és si creiem que és millor seguir amb nombres de versions consecutives, o si preferim que el número de versió estigui basat en la data. Després, ens demanen la forma concreta que creiem que hauria de tenir la numeració.

Per a versions amb nombres consecutius, ens presenten aquestes quatre opcions:

  • Que el nombre de versió tingui dos números, el primer indicant el número de versió i el segon serà la sub-versió: 12.0, 12.1, 12.2, etc. És a dir, com fins ara, però amb la restricció que el número de sub-versió no pot passar de 3.
  • Que el nombre de versió sigui un sol número consecutiu, com Fedora: 12, 13, 14, etc.
  • Que el número de versió sigui un nombre octal: 015, 016, 017, 020, etc.
  • Que el número de versió sigui en nombres romans: XIII, XIV, XV, etc.

D’altra banda, si preferim el versionat basat en data, ens proposen:

  • Que la versió contingui l’any (amb quatre xifres) i un segon nombre consecutiu, com a Mandriva: 2011.0, 2011.1, 2012.0, etc.
  • Que la versió contingui l’any (amb dues xifres) i un segon nombre consecutiu: 11.0, 11.1, 12.0, etc. És a dir, seria semblant a la seva numeració actual, però la primera xifra indicaria l’any.
  • Que la versió contingui l’any (amb dues xifres) i el mes de publicació, de manera semblant a com ho fa Ubuntu: 11.03, 11.11, 12.06, etc.
  • Que la versió contingui l’any (amb quatre xifres) i el mes de publicació, separat amb un guió: 2011.03, 2011.11, 2012.06, etc,

I vosaltres, quina opció creieu que és millor?

Deixa un comentari

Your email address will not be published.