El teu blog de Linux en català

Posieve, estadístiques de paraules a dins de fitxers po

Sovint en traducció s’ha de cercar el nombre de cops que hem traduït una paraula anglesa a una paraula catalana. No sempre traduïm de la mateixa manera aquesta paraula i en alguns casos és interessar extreure estadístiques del nombre de cops que hem traduït la cadena original per una cadena concreta en català.

Per extreure les estadístiques del nombre de cops que una paraula apareix a dins d’un conjunt de fitxers po podem fer servir el conjunt d’eines pology, que té concretament una funció coneguda com a posieve que funciona de la manera següent:

posieve find-messages -s msgid:'email' -s nmsgid:'emails' -s msgstr:'electr'
-s nobsol

Explicació:

 • find-messages » és l’eina que permet cercar i reemplaçar missatges del posieve
 • -s msgid:’email’ » cerca «email» als missatges originals (no és «case sensitive»)
 • -s nmsgid:’emails’ » evita «emails» als missatges originals (apareixien tots els EMAIL OF TRANSLATORS) (la n de davant és la negació)
 • -s msgstr:’electr’ » cerca «electr» al missatge traduït
 • -s nobsol » evita els missatges obsolets (la n de davant és la negació)

Aquesta explicació ha estat extreta de la llista de traductors del KDE al català

Si voleu instal·lar pology, com que no hi ha encara un paquet disponible, només cal que executeu les ordres següents tal i com indiquen a la pàgina de KDE:
svn co svn://anonsvn.kde.org/home/kde/trunk/l10n-support/pology
export PATH=$PWD/pology/bin:$PATH
export PYTHONPATH=$PWD/pology:$PYTHONPATH
. $PWD/pology/completion/bash/pology

1 comment

  • Josep Ma. Ferrer on 4 de novembre de 2010 at 08:13

  Reply

  Només comentar que l’eina «pology» és una mena de navalla suïssa dels fitxers de traducció en format PO, i que disposa de diverses funcions. Hi ha un manual complet (cal baixar-se el fitxer i obrir-lo amb un navegador).

Deixa un comentari

Your email address will not be published.