El teu blog de Linux en català

Actualitza el teu estat a Twitter o Identi.ca amb el que escoltes a Rhythmbox

Ja sabreu que el reproductor musical predeterminat de gnome, el Rhythmbox proporciona un gran suport per plugins, ara n’ha aparegut un de nou: Rhythmbox Microblogger.

Aquest plugin, un cop instal·lat permet amb un sol click actualitzar el teu estat a Twitter o Identi.ca amb la cançó que s’està reproduint actualment, a més, permet editar completament el format dels tweets o trends.

Instal·lació

Per instal·lar-lo és prou senzill i a mésm teòricament aquest sistema funciona per a totes les distribucions, no és necessari comentar que Rhythmbox ha d’estar prèviament instal·lat:

Obrim una terminal i ens situem a la carpeta .gnome2 teclejant el següent:

cd ~/.gnome2

Tot seguit comprovem si existeix la carpeta rhythmbox

ls

Si no apareix la carpeta, la creem i hi accedim:

mkdir -p rhythmbox
cd rhythmbox

Si ja existeix simplement hi accedim:

cd rhythmbox

Ara, hem de repetir el mateix per a la carpeta plugins, comprovem si existeix:

ls

Si no apareix la carpeta, la creem i hi accedim:

mkdir -p plugins
cd plugins

Si ja existeix simplement hi accedim:

cd plugins

Ara, simplement descarreguem el pugin i el descomprimim:

wget http://github.com/downloads/aliva/rhythmbox-microblogger/rhythmbox-microblogger-0.4.tar.gz
tar -xvf rythmbox-microblogger.0.4.tar.gz

Un cop finalitzats aquests passos ja podem obrir el Rythmbox i configurar el nostre plugin: Editar -> Complements i marquem la casella de Microblogger, després l’editem per agregar els nostres comptes de Twitter i Identi.ca. Tanquem l’editor i ja veurem a la barra del reproductor els botons corresponents a aquests serveis.

En algunes distribucions com Arch Linux hi ha paquets per instal·lar-lo automàticament, podeu visitar la web del plugin per veure com fer-ho: http://github.com/aliva/rhythmbox-microblogger

Que tingueu un molt bon 11 de Setembre!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.