El teu blog de Linux en català

Copia de seguretat a Evolution

Evolution és un gran programa per a gestionar els nostres correus, contactes, calendaris, notes i tasques. Per no haver d’anar configurant el programa cada vegada que es canvia d’ordinador i no perdre els correus electrònics, explicarem com fer una copia de seguretat i restaurar-la posteriorment, mitjançant la línia de comandaments. Des de l’ordinador d’origen seguim el següent procediment.

Primer de tot, tancarem gconftool i Evolution:

$ gconftool-2 --shutdown
$ evolution –force-shutdown

Llavors farem el back-up:

$ cd $HOME
$ tar czf evolution-backup.tar.gz --exclude=.evolution/mail/imap .evolution .gnome2_private/Evolution
$ gconftool-2 --dump /apps/evolution > evolution_setting.xml

Aquestes comandes hauran generat dos fitxers en la nostra carpeta HOME: evolution-backup.tar.gz i evolution_setting.xml que són els dos fitxers que haurem de portar a l’ordinador on volem restaurar la configuració. Tot seguit, durem a terme el procediment contrari en l’ordinador de destí:

$ gconftool-2 --shutdown
$ evolution --force-shutdown
$ tar xzf evolution-backup.tar.gz
$ gconftool-2 --unload evolution_setting.xml
$ gconftool-2 --load evolution_setting.xml

Una vegada haurem executat els comandaments, ja podrem arrencar Evolution a l’ordinador de destí i aquest tindrà tots els comptes perfectament configurats, així com totes les dades de contactes, notes, tasques i tots els correus.

Font: http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Evolution#Copia_de_seguridad

2 comments

  • Pau on 18 d'abril de 2010 at 12:09

  Reply

  Com que l’Evolution no proporciona una eina gràfica per fer còpies de seguretat? Clar que sí que en té! I és tan senzill com anar a Fitxer > Configuració de la còpia de seguretat…

  • roger on 18 d'abril de 2010 at 12:37

  Reply

  Hola Pau. Ja ho he canviat. Ara he especificat que explico el procés per fer una copia de seguretat mitjançant la línia de comandaments. Gràcies per fer aquesta aportació!
  M’he trobat amb alguns casos en els que el procediment gràfic fallava, i per això he buscat a http://www.guia-ubuntu.org/ com es podia fer per terminal. Ara, si algú vol fer una còpia de seguretat ja sap com es fa gràficament i per terminal!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.