El teu blog de Linux en català

scp: Copiant fitxers a llocs remots

Eus ací una manera ràpida i segura de copiar fitxers a un domini remot: la comanda scp.

Si per exemple l’usuari pol vol pujar el fitxer anna.txt a la carpeta /home/pol/habitacio del domini pis.cat faria el següent:

$ scp anna.txt pol@pis.cat:/home/pol/habitacio

o, més curt,

$ scp anna.txt pol@pis.cat:~/habitacio

I, a diferència de sftp, aquí podem fer servir la potència de bash amb les seves wildcards (i.e. * o ?) així com pujar directoris sencers

$ scp -r eterians/ pol@pis.cat:~/assaig/

No és fantàstica, la línea de comandes?


1 comment

    • oriolsbd on 12 d'agost de 2009 at 20:21

    Reply

    Gran eina, l’scp. A més, com tots els programes que utilitzen ssh, es pot utilitzar un parrell clau pública+clau privada per tal que no et demani la contrasenya quan executis l’scp.

    Salut!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.