El teu blog de Linux en català

Write, escrciu a la resta d'usuaris!

Seguint amb la mini sèrie d’articles sobre comunició entre usuaris en màquines gnu/linux, vegeu.ne el primer i el segon.

Avui us presento un write, un programa que ens serveix per enviar missatges a l’usuari que volguem. L’avantatge d’usar quest programa és que ens permet comunicar-nos amb ususaris determinats que estiguin en terminals determinades, i a més a més, aquest a diferència del programa wall, té suport per a caràcters utf-8, o sigui accents i ces trencades.

Usar-lo és molt senzill, i ho podeu provar obrint dues terminals. Seguidament mirarem quins usuaris hi ha autentificats al sistema amb l’ordre

w

Un cop tinguem clar qui hi ha al sistema, només ens caldrà escriure-li un missatge. Per exemple si li vull escriure a l’usuari guillem, escriuré en una de les terminals

write guillem

Seguidament escriuré el missatge i quan l’hagia acabat de redactar apretaré ctl+D, i el missatge se li enviarà automàticament a l’usuari.

Si volem ser més específics tenim l’opció d’enviar-li un missatge a l’usuari que està usant un terminal concret. Usarem la següent ordre

write guillem pts/1

Deixa un comentari

Your email address will not be published.