El teu blog de Linux en català

GNU/Linux arriba al 2% d'ús a la xarxa

Això és el que mostra la darrera actualització estadística de W3Counter: GNU/Linux es fa notar cada vegada més a la xarxa i el seu tradicional increment no minva. Emperò, es troba encara ben lluny de fer patir les versions més modernes de Windows que segueixen i seguiran encara prou temps amb el seu domini.

 Taula 29 de febrer d’usos de SO

Com sempre, les xifres de la taula es troben representades en tant per cent. Quant als navegadors, com veim, el Firefox segueix pujant a poc a poc per davant encara de l’última versió d’Internet Explorer, que també puja.

Com és lògic les versions antígües davallen temps al temps però no acaben de deixar pas a les modernes. És curiós, si més no, veure com el Firefox ha tengut molta més facilitat a l’hora d’heretar percentatge d’ús de les seves versions precedents mentre que l’Internet Explorer és encara la versió 6 que domina per damunt la nova. Les dades completes d’aquesta actualització i les anteriors les podeu consultar a la web d’W3Counter.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.