El teu blog de Linux en català

El firefox a Europa (gener del 2008)

Després d’un període d’estabilització del juny al setembre de 2007, el nombre d’internautes que fan servir el firefox es troba novament en creixement. Les dades són molt bones: en un any el Firefox ha guanyat 5 punts porcentuals per pujar fins al 28% de quota al desembre del 2007.

Entre tots els països analitzats pel comptador del XiTi Monitor, el percentatge d’ús del firefox arriba al 28% de la quota de navegadors.

Entre novembre i desembre de 2007, el firefox ha augmentat al 90% dels països europeus que han entrat dins l’estudi, amb Finlàndia sempre al cap. Estònia és un dels països on la progressió ha estat més forta: en un mes ha pujat del 35.4% al 37.3% de novembre a desembre del 2007. . Tot i així, el Firefox també ha perdut quota en alguns països: Dinamarca (-0.6%), Ucraïna (-0.3%) i Països Baixos (-0.1%). Aquests països tenen el percentatge d’ús del Firefox més baix d’Europa.

Els tres països amb més percentatge d’ús: Finlàdia amb el 45.4%, seguit per Eslovènia que arriba al 44.6% i Polònia amb el 42.4%. Els països mediterranis com Espanya, Itàlia o Grècia es mantenen per sota de la mitjana amb percentatges que superen per poc el 20%.

El navegador líder del mercat continua sent l’Internet Explorer amb un 66.1% de quota al desembre. Tenint en compte que al novembre de 2007 tenia el 66.9%, ha perdut quasi un punt percentual només en un mes. L’Opera puja fins al 3.3% mentre que el Safari es troba al 2% i el netscape al 0.5% (recentment es va anunciar que el Netscape ja no rebria cap suport ni actualitzacions per part d’AOL).

Si parlem d’altres continents, a l’Oceania el firefox es situa una mica més amunt que a Europa. De novembre a desembre de 2007 ha passat del 29.7% al 31.1%. A l’Amèrica del Nord l’ús del firefox es queda en el 21% mentre que al Sud es queda al 20%. Àfrica i Àsia es queden a nivells per sota del 20%, amb un 16.6% i un 16.5% respectivament.

Per tant, és molt bona notícia que el Firefox continue creixent a bon ritme. Només manquen uns mesos per l’eixida de Firefox 3 i sembla que és ara quan Firefox 2 es comença a estabilitzar. Ja veurem què ens porta Firefox 3, però segur que suposarà un nou augment d’usuaris a la xarxa. Podeu veure també l’anàlisi feta per FirefoxCAT.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.