El teu blog de Linux en català

Alpha Shooter 0.0.3

Alpha Shooter és un joc d’acció en primera persona amb una temàtica de ciència ficció, ambientat a l’espai. El projecte va començar a la universitat de Bologna. L’objectiu ere desenvolupar un joc molt simple en 3D usant les llibreries OpenGL, GLU i GLUT juntament amb una mica de creativitat. Es va emfatitzar més el fet d’aprendre a usar les llibreries per crear un ambient en 3D en el que es pogués interactuar, que no pas en el joc en si.

El joc encara és molt novell, en aquesta versió s’han corregit alguns errors i s’han implementat diversos aspectes del joc, aquest ja dispose d’il·luminació dinàmica, un mini joc de practiques de tir i sistemes de detecció de partícules i col·lisió.

En futures versions s’hi vol incorporar ombres dinàmiques, simulació física i suport per xarxa, entre d’altres coses. El joc és disponible per GNU/Linux, Mac OS X, CygWin i Windows.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.