El teu blog de Linux en català

KQemu i Seamless Virtualization

KQemu i Seamless Virtualitzation formen part de les eines que es poden fer servir per treballar amb màquines virtuals dintre d’un sistema GNU/Linux. El primer és un mòdul que fa poc es va alliberar sota la GPL i que accelera en gran mesura a Qemu; el segon és una eina que juntament amb rdesktop 1.5.0 permetrà executar aplicacions virtualitzades com si foren part del sistema original.És a dir, actualment es pot virtualitzar un sistema windows a GNU/Linux.

Però aquest sistema està dins d’una finestra sense haver-hi cap tipus de flexibilitat respecte al seu funcionament. Amb aquestos dos mòduls s’aconsegueix, per una part amb KQemu, accelerar l’entorn i, per l’altra, la possibilitat de l’entorn virtualitzat treient les aplicacions de la finestra i fer que actuen com si foren part de l’entorn GNU/Linux.

Per poder aprofitar totes les característiques d’aquest tipus de virtualització es recomana tindre un processador que suporte alguna tecnologia de virtualització per maquinari, ja siga el VT d’intel o la Pacifica d’AMD. Això es pot comprovar executant el següent a la consola:

grep -E '^flags.*(vmx|svm)' /proc/cpuinfo

Si l’eixida és res, doncs el processador no tindrà suport per a aquest tipus de tecnologia. A l’Ubuntu Feisty Fawn, la 7.04, sembla que ja hi estarà disponible aquesta virtualització. De fet, ja hi ha una guia al seu wiki de com fer-ho funcionar.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.