El teu blog de Linux en català

sshpass és el tipus d’ordre que no s’hauria de fer servir en un terminal. El que fa bàsicament és permetre introduir la contrasenya directament a la mateixa línia quan fem una connexió ssh, evitant-nos així haver d’introduir-la després d’executar l’ordre ssh.

Per exemple, una connexió normal a un servidor per ssh i executar una ordre concreta:

ssh usuari@adreçaip mplayer '/media/data/musica.mp3'

I llavors (si no tenim la nostra clau pública al servidor), se’ns demanarà la contrasenya. Amb sshpass podem passar la contrasenya directament:

sshpass -pcontrasenya ssh -o StrictHostKeyChecking=no usuari@adreçaip mplayer '/media/data/musica.mp3'