El teu blog de Linux en català

Linux Shell [sshpass]

sshpass és el tipus d’ordre que no s’hauria de fer servir en un terminal. El que fa bàsicament és permetre introduir la contrasenya directament a la mateixa línia quan fem una connexió ssh, evitant-nos així haver d’introduir-la després d’executar l’ordre ssh.

Per exemple, una connexió normal a un servidor per ssh i executar una ordre concreta:

ssh usuari@adreçaip mplayer '/media/data/musica.mp3'

I llavors (si no tenim la nostra clau pública al servidor), se’ns demanarà la contrasenya. Amb sshpass podem passar la contrasenya directament:

sshpass -pcontrasenya ssh -o StrictHostKeyChecking=no usuari@adreçaip mplayer '/media/data/musica.mp3'
  • Roger on 27 de novembre de 2014 at 07:49

  Reply

  Pau es queda guardada al historial de la consola?

  Personalment em molesta passar la contrasenya directament per consola perquè és queda guardada.

   • mrieracrespi on 29 de novembre de 2014 at 09:52

   Reply

   Tens l’opció de passar com a paràmetre el nom d’un fitxer on està el password. http://www.debianadmin.com/sshpass-non-interactive-ssh-password-authentication.html

   • PauGNU on 29 de novembre de 2014 at 10:28
   • Author

   Reply

   Roger, el que pots fer és que l’ordre completa no es quede guardada a l’historial. Això ho pots fer simplement afegint un espai al principi de l’ordre. És a dir, en lloc de:

   sshpass -pcontrasenya ssh -o StrictHostKeyChecking=no usuari@adreçaip mplayer ‘/media/data/musica.mp3’

   Escrius:
   sshpass -pcontrasenya ssh -o StrictHostKeyChecking=no usuari@adreçaip mplayer ‘/media/data/musica.mp3’

   (en el segon exemple hi ha un espai al principi, i amb això no es desa al bash history)

    • PauGNU on 29 de novembre de 2014 at 10:29
    • Author

    Reply

    Perdó, resulta que el netejador de codi no mostra la diferència, però espere que quede clar!

  • Roger on 9 de gener de 2015 at 08:07

  Reply

  Molt útil el Consell no el coneixia!!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.