El teu blog de Linux en català

Fer servir l’ordre rm a la terminal per eliminar fitxers és com demanar a qualsevol que es clave al teu ordinador per llegir dades antigues. rm no esborra les dades al disc dur, sinó les referències a la seua existència per tal que després es puga escriure a sobre. Però mentre no s’escriga a sobre, les dades continuen allà, encara que no les veiem.

Per eliminar els fitxers de forma total i absoluta podem fer servir una altra ordre, shred, que el que fa bàsicament és sobreescriure el fitxer amb noves dades aleatòries abans d’eliminar-lo, de forma que és impossible que algú recupere el fitxer original. Per exemple, si teniu un fitxer anomenat contrasenyes i el necessiteu esborrar de forma que no siga recuperable:

shred -z -u contrasenyes

Aquesta ordre sobreescriu el fitxer 25 vegades amb dades aleatòries, després es fa una darrera passada de cero (-z) i, a continuació l’elimina (-u). Tingueu en compte que shred pot eliminar particions senceres, així que heu de fer-lo servir amb compte. Podeu també fer-lo servir com a script al nautilus per tal que us aparega al menú del botó dret. Hauríeu de crear un fitxer anomenat ~/.gnome2/nautilus-scripts/shred i allà dins enganxar això:

#!/bin/bash

# “Shredder” secure file delete for Nautilus
# Distributed under the terms of GNU GPL version 2 or later
# Copyright (C) James Jones
#
# Dependency : gdialog (gnome-utils)
# : shred (Colin Plumb’s)
#
# From shred’s info file, wise words:
#
# Please note* that `shred’ relies on a very important assumption:
# that the filesystem overwrites data in place. This is the traditional
# way to do things, but many modern filesystem designs do not satisfy
# this assumption.
#
# Exceptions exist, and are noted in shred’s info manual.
# Type ‘info shred’ from a prompt to see the list.

SHRED_PATH=/usr/bin #Path to shred binary.

if dialog=`gdialog –title “$1” –yesno “Are you sure you want to shred
$1” 100 200 –defaultno`
then
$SHRED_PATH/shred -zu “$1”
fi

I finalment donar-li permisos d’execució:

chmod 755 ~/.gnome2/nautilus-scripts/shred

Una ordre molt bàsica que tot usuari d’un sistema UNIX hauria de conèixer és com esborrar un fitxer des de la terminal. L’ordre que veurem a continuació té l’inconvenient que esborra el fitxer totalment, no l’envia a la paperera (això són invents moderns, molt útils, per cert).

Per esborrar fitxers i directoris a un sistema UNIX es fa servir l’ordre rm, a la qual cal passar-li un o altre paràmetre segons el que vulguem eliminar. Ací us mostrarem dos dels paràmetres bàsics per esborrar un fitxer concret o un directori amb tots els seus directoris. Per tant:

rm -f /ruta_al_fitxer

Per exemple, si volem esborrar el fitxer fitxer.txt que es troba a la carpeta /home/usuari, l’ordre seria:

rm -f /home/usuari/fitxer.txt

En el cas dels directoris, això varia. Per esborrar un directori sencer, amb tots els seus subdirectoris, el paràmetre a passar és -R. Si volem esborrar el directori /home/usuari/Directori, l’ordre seria:

rm -f /home/usuari/Directori

A rm se li poden passar molts paràmetres. Un usuari atrevit va fer una prova per tal d’esborrar tot el directori base / fent servir l’ordre següent (que no se us passe pel cap executar-la!!!):

rm -rf /

El resultat va ser el del vídeo més abaix.