El teu blog de Linux en català

shred, eliminant fitxers de forma segura

Fer servir l’ordre rm a la terminal per eliminar fitxers és com demanar a qualsevol que es clave al teu ordinador per llegir dades antigues. rm no esborra les dades al disc dur, sinó les referències a la seua existència per tal que després es puga escriure a sobre. Però mentre no s’escriga a sobre, les dades continuen allà, encara que no les veiem.

Per eliminar els fitxers de forma total i absoluta podem fer servir una altra ordre, shred, que el que fa bàsicament és sobreescriure el fitxer amb noves dades aleatòries abans d’eliminar-lo, de forma que és impossible que algú recupere el fitxer original. Per exemple, si teniu un fitxer anomenat contrasenyes i el necessiteu esborrar de forma que no siga recuperable:

shred -z -u contrasenyes

Aquesta ordre sobreescriu el fitxer 25 vegades amb dades aleatòries, després es fa una darrera passada de cero (-z) i, a continuació l’elimina (-u). Tingueu en compte que shred pot eliminar particions senceres, així que heu de fer-lo servir amb compte. Podeu també fer-lo servir com a script al nautilus per tal que us aparega al menú del botó dret. Hauríeu de crear un fitxer anomenat ~/.gnome2/nautilus-scripts/shred i allà dins enganxar això:

#!/bin/bash

# “Shredder” secure file delete for Nautilus
# Distributed under the terms of GNU GPL version 2 or later
# Copyright (C) James Jones
#
# Dependency : gdialog (gnome-utils)
# : shred (Colin Plumb’s)
#
# From shred’s info file, wise words:
#
# Please note* that `shred’ relies on a very important assumption:
# that the filesystem overwrites data in place. This is the traditional
# way to do things, but many modern filesystem designs do not satisfy
# this assumption.
#
# Exceptions exist, and are noted in shred’s info manual.
# Type ‘info shred’ from a prompt to see the list.

SHRED_PATH=/usr/bin #Path to shred binary.

if dialog=`gdialog –title “$1” –yesno “Are you sure you want to shred
$1” 100 200 –defaultno`
then
$SHRED_PATH/shred -zu “$1”
fi

I finalment donar-li permisos d’execució:

chmod 755 ~/.gnome2/nautilus-scripts/shred

Deixa un comentari

Your email address will not be published.