El teu blog de Linux en català

Dijous passat vaig poder assistir a la ponència que va fer Richard Stallman sobre “El perill de les patents de programari”.  La xerrada estava emmarcada en les III Jornades de SIG lliure a Girona, de les quals ja us he parlat. Van ser gairebé dues hores, però no es van fer gens llargues.

Richard Stallman a les Jornades

Richard Stallman a les Jornades

La conferència va estar centrada en els perills que per a un desenvolupador tenen les patents de programari. En qualsevol moment, si hem fet un programa, pot venir l’advocat d’una gran empresa amb una denúncia perquè estem utilitzant una idea patentada. I és que, com va dir el mateix Richard, els advocats no tenen patents que els restringeixin com comunicar les denúncies.

Les patents de programari no només són aplicades als seus algoritmes, sinó sobretot a idees. I aquestes poden ser molt àmplies o molt concretes. Molts cops és difícil fer un programa que no infringeixi cap patent. Caldria revisar a fons totes les patents a tots els països, perquè els títols que tenen molts cops no és gens indicatiu del que restringeixen. És més, amb això no n’hi ha prou, perquè hi ha idees que es patenten, però indicant que no es publiqui la patent fins que passi un cert temps (un any, per exemple). Això implica que, mentre programem, podem estar infringint patents que encara no podem saber que ho són.

En un principi, les patents servien per a protegir el petit inventor/programador respecte de les grans corporacions. Però avui en dia això ja no és així. Imaginem que fem un programa que conté una idea genial i la patentem. Temps més tard, veiem que aquesta idea ha estat utilitzada per una gran empresa informàtica. Els denunciem per infringir la nostra patent i, al cap d’un temps, ens vindrà un dels seus advocats per dir-nos:

– Ens has enganxat. Estem utilitzant una idea patentada per tu. Però hem estat mirant el teu programa, i està utilitzant 15 patents de la nostra companyia. Si et sembla, firmem aquest pacte segons el qual tu pots utilitzar les nostres 15 patents i nosaltres podem utilitzar la teva.

I és que no tenim alternativa. Hem de firmar.

Fins ara, hem vist els perills que té un programador, però i l’usuari? Quins perills li provoquen? El fet que pugui ser denunciat pel fet d’utilitzar programari que infringeix patents és molt remot. Però com s’està veient amb tot el moviment que hi ha actualment amb els sistemes d’intercanvi P2P, no es pot descartar. Però el problema més gran per a l’usuari provocat per les patents és en el sentit que restringeixen els avanços del programari per la por que puguin tenir els desenvolupadors d’infringir patents.

Com veieu, la conferència va tenir molt suc. I això que em deixo d’explicar moltes coses. En una altra anotació intentaré explicar alguns casos curiosos que va explicar el Richard Stallman referent a patents de programari. Si voleu, podeu visitar la pàgina de la Foundation for a Free Information Infrastructure, on hi trobareu molta més informació sobre les patents de programari.

Dijous passat pel matí vaig poder assistir a algunes ponències de les III Jornades de SIG lliure. Tot i que el meu interès es centrava en la que havia de fer Richard Stallman (i de la qual parlaré en una altra anotació) vaig voler aprofitar per conèixer una mica què són els SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica) i quin és l’estat del Programari Lliure en aquest sector. Vagi per avançat que la meva anàlisi és feta “des de fora”, perquè fins fa quatre dies només tenia vagues referències als SIG i, per tant, els meus coneixements en aquest àmbit són gairebé nuls.

La primera ponència a què vaig assistir presentava un sistema d’informació epidemiològica. A partir de les seves dades es pot arribar a trobar el focus d’on ha sorgit una certa epidèmia per a poder trobar-ne les causes d’arrel, per exemple.

Després vaig assistir a una demostració d’un sistema de routing força interessant que mostra com anar a un destí concret (semblant al servei de Google Maps), però que permetia introduïr un gran nombre de paràmetres, com per exemple, que el camí tingui el mínim de pendents.

En una altra feien una demostració de Mapfish, un framework per a facilitar el desenvolupament de nous programes que vulguin representar geogràficament qualsevol tipus de dades, agrupats per regions de diferents tipus.

A l’última ponència mostraven el programa que més em va cridar l’atenció: Capaware (amb Geviemer). Aquest programa mostra un mapa real en 3D, i en principi està dissenyat per a fer un seguiment en temps real dels focs forestals, però està preparat per a poder programar-hi complements per a ampliar les seves funcions. En aquest entorn 3D mostra l’evolució de l’expansió del foc, i permet simular cap on anirà, gràcies al simulador Farsite, que han integrat en el entorn 3D de Capaware. També permet tenir-hi posicionades les forces d’extinció d’incendis (bombers, helicopters, avionetes, etc.) i, gràcies al simulador, preveure cap on anirà el foc per ajudar a prendre decisions a priori. Podeu veure aquest vídeo de demostració.

En resum, vaig poder veure una part del gran nombre d’aplicacions a que es pot aplicar els SIG. El Programari Lliure, en aquest sentit, sembla que no s’està quedant enrere. En les Jornades es van mostrar més de 15 programes amb desenvolupament actiu. I he de dir que, els que jo vaig poder veure, em van semblar de gran qualitat.