El teu blog de Linux en català

Si mai heu de canviar el format d’una imatge, per exemple, voleu passar del format tiff al png, una de les opcions més fàcils és obrir el Gimp, i desar la imatge en un altre format.

Ara bé, si enlloc d’una imatge en teniu deu, vint, cent o milers, aquest procés pot resultar molt tediós. És per això, que el programa ImageMagick ens porta una poderosa eina per la línia d’ordres anomenada mogrify. Per instal·lar-lo només cal entrar en una terminal i escriure:

sudo aptitude install imagemagick

Amb aquesta eina, ni us caldrà obrir el Gimp gastant temps i recursos de l’ordinador. Només cal que aneu a la terminal, us fiqueu a la carpeta on teniu totes les imatges en el format tiff, i ell sol s’encarregarà de convertir totes les imatges al format png.

mogrify -format png *.tif

Aquest programa permet fer conversions entre més de 100 formats d’imatge diferents. D’aquesta manera, podeu jugar canviant el format al que voleu convertir per adaptar-lo a les vostres necessitats.

Font | Linux.com