El teu blog de Linux en català

A la Festa d’instaŀlació Natty, vaig fer una presentació on explicava quines funcionalitats podem donar al comandament de la Wii des d’un sistema GNU/Linux. Per a fer-ho, vaig agafar com a base una sèrie de tres anotacions que vaig escriure fa un any i mig, però actualitzant la informació que havia quedat obsoleta. També vaig presentar alguna funcionalitats que en les anotacions anteriors només havia explicat per sobre (com la pissarra electrònica) i vaig explicar algun programa nou (el Transfermii).

Comandament de la Wii, Nunchuck i "clàssic"

Al nostre apartat de Documentació teniu disponible tota aquesta informació actualitzada. (més…)

NOTA: Aquesta anotació ha quedat obsoleta. Veieu la informació actualitzada en aquest article de la nostra Documentació.

Apart de les funcions més bàsiques que podem donar al comandament de Wii amb el nostre ordinador, hi ha una sèrie de programes que ens aporten noves funcionalitats més avançades.

Per exemple, per mitjà del GTKWhiteBoard podem fer que qualsevol lloc on projectem la nostra pantalla (ja pot ser la pròpia pantalla de l’ordinador, una projecció en una paret o el que sigui) es converteixi en un “tablet”. Tot això ho aconseguirem a partir del propi comandament de la Wii i un bolígraf amb punter infraroig (pot ser casolà).Apart d’aquests dos elements, necessitem instal·lar en el nostre ordinador el paquet “gtkwhiteboard” des del Synaptic, o per mitjà del terminal:

sudo apt-get install gtkwhiteboard

Aquest programa no l’he provat jo directament, o sigui que us adjunto un vídeo on es demostra com funciona amb un Asus EeePC amb Ubuntu Karmic i amb un projector:

Apart d’això, ja s’està treballant en programes molt més específics per a aprofitar al màxim el comandament. Per exemple, el mateix programador del Wiican està treballant en el Wiimidi. Amb aquest programa, vol aconseguir que el comandament de la Wii es transformi en un instrument musical, enviant senyals MIDI a un sintetitzador.

Un altre programa que té la mateixa base és el WiiDrumSynth (encara que no és específic per a Linux, en la seva web comenten que ha de funcionar amb Mono). Per mitjà d’aquest, podrem tocar la bateria amb el nostre comandament de la Wii.

Aquests dos últims programes encara estan molt verds, i el seu ús és encara força complicat i no estan complets, però ens donen una idea de les possibilitats que té aquest comandament, i la feina que s’està fent per integrar aquesta eina en el nostre ordinador.