El teu blog de Linux en català

Sense menysprear Xsane, s’ha de dir que sembla un programa que ve dels anys 70-80 i que no ha canviat gairebé des del principi (exceptuant pel fet que abans no hi era en català i ara sí). La qüestió és que la interfície gràfica d’aquest programa que s’utilitza per a escanejar és massa enrevessada, complicada i poc intuïtiva:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/XSane.png

Doncs bé, ahir mateix vaig poder saber de l’existència d’un altre projecte, anomenat gnomescan i que també es troba traduït al català que sembla que realment és una alternativa molt millor a l’xsane. La interfície és clarament menys potent que no ho és pas l’xsane, però és important tindre en compte que “la majoria de la gent” no fa servir aquestes característiques tan avançades. Així, algunes captures de gnomescan revelen la seua senzillesa:

Capture d'écran data/screenshots/0.6/20-device-selected.pngCapture d'écran data/screenshots/0.6/30-acquire-preview.png

Capture d'écran data/screenshots/0.6/40-preview.pngCapture d'écran data/screenshots/0.6/50-acquire.png

Certament no arribe a entendre per què no és el programa d’escaneig per defecte, potser en un futur no molt llunyà ho siga. La majoria de les distribucions el tenen als seus repositoris, el nom del programa és gnomescan. Per instal·lar-lo a Ubuntu:

sudo apt-get install gnomescan