El teu blog de Linux en català

A partir de l’anunci del pla Escuela 2.0 impulsat pel govern central s’ha reobert el debat sobre la necessitat o no de que aquests ordinadors funcionin amb programari lliure.

El Govern ja s’ha posicionat: almenys portaran Microsoft Windows i cada comunitat autònoma podrà decidir si porta o no GNU/Linux en doble-arrancada. Ho han deixat clar: almenys es pagaran les llicències de Microsoft Windows.

És per això que m’he proposat fer un llistat de raons per les quals elegir programari lliure en l’educació,

  • Té una filosofia de compartició de coneixements i treball en grup.
  • És molt més barat que el programari privatiu o inclús gratuït.
  • Impulsa l’economia local (serveis tècnics, programadors, etc).
  • Es pot modificar totalment segons les exigències, és dinàmic i flexible.
  • Permet utilitzar ordinadors que estan “obsolets”.
  • Permet entendre la ‘informàtica i fomentar l’aprenentatge d’aquesta.
  • Les actualitzacions són ràpides i  gratuïtes.
  • Apropa GNU/Linux en els primers moments de l’aprenentatge, trencant el monopoli de Microsoft Windows.
  • És bo per la comunitat, ja que aporta més usuaris, programadors, etc.

En definitiva, si deixem perdre l’oportunitat de que el jovent aprengui amb programari lliure continuarà vigent el monopoli de Microsoft Windows i del programari privatiu durant més temps.