El teu blog de Linux en català

Als que ens agrada utilitzar la terminal d’ordres, ens sol passar que arriba un punt on s’han de mirar el resultats que han anat sortint per la pantalla anteriorment. Així, ens passa que degut a la gran quantitat d’informació que reben com a resultat dels programes que hem executat anteriorment, ens costa veure on s’ha executat cada programa, ja que el nom d’usuari no es destaca gens de la resta del text que surt per la terminal d’ordres.

Això ho podem canviar en un moment i d’una manera molt senzilla, obtenint el resultat següent, on es pot apreciar com clarament es veu on comença i acaba cada programa executat.

Nom d'usuari destacat

Nom d'usuari destacat

El que farem per destacar el color del nom d’usuari que executa la terminal d’ordes, és executar

gedit ~/.bashrc

Llavors buscarem aquesta línia de codi

#force_color_prompt=yes

I la substituirem per aquesta altra

force_color_prompt=yes

Ara només ens cal tancar la terminal d’ordes, i tornar-la a obrir.