El teu blog de Linux en català

Destaca el nom d'usuari a la terminal d'ordres

Als que ens agrada utilitzar la terminal d’ordres, ens sol passar que arriba un punt on s’han de mirar el resultats que han anat sortint per la pantalla anteriorment. Així, ens passa que degut a la gran quantitat d’informació que reben com a resultat dels programes que hem executat anteriorment, ens costa veure on s’ha executat cada programa, ja que el nom d’usuari no es destaca gens de la resta del text que surt per la terminal d’ordres.

Això ho podem canviar en un moment i d’una manera molt senzilla, obtenint el resultat següent, on es pot apreciar com clarament es veu on comença i acaba cada programa executat.

Nom d'usuari destacat

Nom d'usuari destacat

El que farem per destacar el color del nom d’usuari que executa la terminal d’ordes, és executar

gedit ~/.bashrc

Llavors buscarem aquesta línia de codi

#force_color_prompt=yes

I la substituirem per aquesta altra

force_color_prompt=yes

Ara només ens cal tancar la terminal d’ordes, i tornar-la a obrir.

2 comments

  • Xavi on 12 de novembre de 2009 at 17:08

  Reply

  Ei Guillem! Doncs jo ho he intentat i no trobo pas aquesta lína, saps què pot passar?

  • Xavi on 12 de novembre de 2009 at 17:13

  Reply

  Ai calla, ja sé com se soluciona.

  Jo ho he fet de la següent manera, potser perquè uso Karmic i ha canviat.

  Busquem la línia que diu:

  # Comment in the above and uncomment this below for a color prompt
  # PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}[33[01;32m]u@h[33[00m]:[33[01;34m]w[33[00m]$ '

  I traiem el coixinet de baix (#) i la canviem per:

  # Comment in the above and uncomment this below for a color prompt
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}[33[01;32m]u@h[33[00m]:[33[01;34m]w[33[00m]$ '

  I llavors busquem:

  # set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
  case "$TERM" in
  xterm-color)
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}[33[01;32m]u@h[33[00m]:[33[01;34m]w[33[00m]$ '
  ;;
  *)
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}u@h:w$ '
  ;;
  esac

  I hi posem el coixinet per anul·lar-les a totes les línies, de manera que quedi:

  # set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
  # case "$TERM" in
  # xterm-color)
  # PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}[33[01;32m]u@h[33[00m]:[33[01;34m]w[33[00m]$ '
  # ;;
  # *)
  # PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}u@h:w$ '
  # ;;
  # esac

Deixa un comentari

Your email address will not be published.