El teu blog de Linux en català

Avui mateix ha estat alliberat OpenSolaris 2009.06. Després de la compra de Sun per part d’Oracle, s’especulava si es veuria afectat el paper que Sun té en el programari lliure, i de moment, sembla que a curt termini no ha canviat res (hi ha hagut una nova versió d’OpenOffice i s’han complert els terminis per a OpenSolaris 2009.06), tot i que és molt aviat per saber la seva afectació a més llarg termini.

Cal tenir en compte que OpenSolaris no és una distribució de Linux, en el sentit que no es tracta d’un sistema GNU/Linux (o sigui, entorn GNU sobre un nucli Linux), sinó que realment és un sistema GNU/SunOS (o sigui, entorn GNU sobre un nucli SunOS). A nivell visual, no hi notarem gaire més diferència que la que hi trobem entre les diferents distribucions de Linux, perquè en tractar-se d’un entorn GNU, seguim tenint un entorn d’escriptori Gnome (o KDE), i els programes típics que tenim a qualsevol distribució Linux. El que canvia és el nucli, que és la part més interna, i la que s’encarrega de dialogar directament amb els dispositius, gestionar els recursos de memòria, l’execució dels processos, etc. Només per això, a qui tingui una mica de curiositat informàtica li pot interessar provar-lo.

Per a instal·lar-vos la nova versió d’aquest sistema operatiu, podeu anar a la pàgina de descàrregues d’OpenSolaris.