El teu blog de Linux en català

Utilitats pel terminal

Si passeu gaire temps davant el terminal sabreu que, tot i la seva simplicitat i rapidesa, hi ha coses que es troben a faltar. Avui us faig un petit recull d’aquelles comandes que jo utilitzo sovint i que us podríen ser d’ús en un futur 🙂

Primerament, per veure els continguts d’una carpeta, m’agrada utilitzar una versió lleugerament modificada de l’original «ls»:
ls --color=auto -alh

 • –color=auto utilitza colors diferents per a diferents tipus d’arxius
 • -a ens ajuda a veure també els fitxers ocults, així com el directori actual
 • -l fa una llista detallada dels continguts
 • I finalment, -h dóna la mida dels fitxers en KB,MB,GB,… enlloc d’en bits.

Però i si volem veure quin fitxer és més gran?
du -hs --apparent-size * .* 2>/dev/null | sort -rh

 • du -s calcula la mida en bits de tot arxiu i carpeta
 • -h i –apparent-size ho mostren correctament en forma de potència (KB,MB…)
 • 2>/dev/null fa que no s’imprimeixi cap error
 • I finalment, sort -rh ho ordena tenint en compte la forma de les mides en potències

I parlant de mides, com es sap l’espai lliure que tenim?
df -h | grep "^/dev"

 • df -h ens dóna l’ús en kilobytes, megabytes, etc. de tots els dispositius
 • I per fer-ho més fàcil, grep ens deixa només amb els dispositius físics (discs durs, USB’s, CD’s…)

Hi ha una comanda similar per a l’ús de la memòria RAM:
free -h

 • free -h ens dóna informació de l’ús de la nostra RAM, en MB i GB
 • Cal tenir en compte que l’ús de la RAM sota «used» és elevat perquè inclou la RAM en estat «cached», és a dir, que no és necessària però que s’utilitza per millorar el rendiment de l’ordinador. Per obtenir els valors que s’obtindrien amb qualsevol altra utilitat, cal mirar a sota el valor de «used», al costat de «-/+ buffers/cache:», ja que allò és la resta del primer valor menys el segon, és a dir, la RAM utilitzada teòricament.

No podem oblidar altres programes que resulten de gran ús:

 • rsync és un programa per copiar fitxers com cp, però incorpora grans avantatges com «-P» per veure el progrés de la còpia. Incorpora opcions de cp com «-a» per preservar les propietats dels fitxers o «-r» per copiar recursivament els directoris. A més a més, rsync no torna a copiar un fitxer si un fitxer idèntic amb el mateix nom existeix a la destinació.
 • htop és un panell similar a top, però que incorpora grans avantatges com són l’ús de colors per fer-lo més intuitiu, la possibilitat d’ordenar o filtrar processos, matar-los amb la senyal desitjada, etcètera. També dóna informació bàsica sobre l’ús dels processadors i de la memòria de l’ordinador.
 • iostat ens dóna una mitjana de l’ús dels dispositius d’emmagatzematge, així com els bits llegits i escrits en total. Com abans, es pot escriure amb «-h» perquè dóni resultats en KB i MB.
 1. Reply

  Merci!

  Jo sóc fan de “screen”, un multiplexador de terminals especialment útil si estàs connectat a un altre ordinador via ssh i vols desconnectar-te deixant algun terminal “obert” per reconnectar-te més tard i trobar-ho tot igual.

   • Anisset on 25 de juny de 2012 at 18:48

   Reply

   M’agrada més el tmux.
   Si no el coneixes te’l recomano. És més completet. 😛

    • Daniel on 25 de juny de 2012 at 18:56
    • Author

    Reply

    Jo no he fet servir mai cap dels dos, però pel que he sentit també crec que el tmux és millor. Com a funcinonalitats l’screen va molt bé, però tmux està en desenvolupament actiu i incorpora coses que la gent demanava per screen.

  • Marce on 14 de juny de 2012 at 19:16

  Reply

  Copypaste de mi chuleta (que ya tiene incluido lo de este artículo):

  Extraer audio intacto de un vídeo:
  ffmpeg -i video.flv -acodec copy audio.aac

  Abrir un fichero o una URL con su aplicacion predeterminada en el entorno gráfico:
  xdg-open Stallman-TheFreeSoftwareSong.ogg

  Quitar los retornos de carro de un fichero:
  tr -d ‘n’ antares-sin-enteres.svg

  Matar procesos, cerrar sistema de ficheros y reiniciar en un cuelgue:
  1. Pulsa ALT y Impr. Pant. (y mantén pulsado).
  2. Ahora pulsa las teclas: R E I S U B

  Escanear las IPs locales buscando dispositivos conectados:
  nmap -sP 192.168.1.0/24

  Saber qué ficheros hay abiertos en un disco:
  sudo lsof /dev/sda1

  Grabar página web entera:
  wget –convert-links –page-requisites –follow-ftp –ignore-case http://gnulinux.cat

  Cambiar rápidamente la MAC por una aleatoria:
  sudo apt-get install macchanger; sudo ifconfig wlan0 down; sudo macchanger -a wlan0 ; sudo ifconfig wlan0 up

  Reemplazar el texto Windows por Linux en varios ficheros en el directorio test[algo]:
  perl -i -pe ‘s/Windows/Linux/;’ test*

  Borrar escribiendo ceros:
  shred -z -u fichero

  Ver las aplicaciones que están accediendo a internet:
  lsof -P -i -n | cut -f 1 -d ” “| uniq | tail -n +2

  Happy freeing!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.