El teu blog de Linux en català

Crear un tar d'un directori excloent un subdirectori

Una operació senzilla que necessitava fer però que no sabia com. La compartisc amb vosaltres:

tar -cf backup.tar /home --exclude "/home/cpanel"

  • backup.tar és el fitxer que es crearà
  • “/home” és el directori que voleu empacar
  • “/home/cpanel” és el directori que voleu excloure

Deixa un comentari

Your email address will not be published.