El teu blog de Linux en català

Entrevista als responsables del projecte Linkat

Com tots sabeu, la Linkat és un projecte de programari educatiu que tècnicament és una distribució GNU/Linux basada en Novell Linux Desktop 9 (Linkat 1.0 i Linkat 1.1) i en Suse Linux Enterprise Desktop 10 (Linkat 2) que incorpora programari de la distribució d’openSUSE i d’altres de propis, com el Jclic. El projecte forma part d’una actuació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per impulsar l’ús del programari lliure.

Logo LinkatDes de GNULinux.cat hem volgut entrevistar els responsables del projecte per conèixer quin és l’estat del mateix, la seua implantació i les actuacions per al futur. Els principals responsables del projecte, que amablement han respost les nostres preguntes han estat:

  • Francesc Busquets (responsable del projecte Linkat – Generalitat de Catalunya)
  • Jordi Massaguer (direcció de projecte – OpenTrends)
  • Jordi Bruguera (arquitectura i suport 3er nivell – ItechGrup)

Aquí teniu l’entrevista:

GNULinux.cat [GNUCAT]Quina és la teua responsabilitat en relació al projecte Linkat i quan de temps portes en el projecte?
Jordi Bruguera [JB] Podríem dir que n’he estat l’arquitecte i gestor d’alliberaments en les versions 1,2 i 3, a la versió 4 he col·laborat en la arquitectura i duc a terme tasques de suport de 3er nivell. La meva participació comença al principi del projecte, quan una proposta que vam fer juntament amb la gent de Novell Spain i un conjunt d’empreses barcelonines va resultar guanyadora del concurs públic l’any 2005.
[GNUCAT] Quina és la implantació actual? La instal·lació de Linkat als diferents centres educatius encara està en fase de «proves pilot»?

Francesc Busquets [FB] La fase pilot es va donar ja per acabada a mitjans del 2008, amb la publicació de la Linkat 2.0. Actualment, i per les dades que tenim, la Linkat es fa servir de manera preferent o exclusiva a més d’un centenar de centres docents. A la resta de centres es combina l’ús de la Linkat amb altres entorns operatius, més o menys intensament segons els casos. D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada el 2009, els centres docents tenen autonomia per a gestionar els seus recursos i infraestructures, incloent els sistemes informàtics. D’aquí la diversitat de situacions.

Tots els equipaments que arriben als centres gestionats pel Departament d’Ensenyament (catàleg d’equipaments TIC, netbooks d’eduCAT1x1, etc) venen sempre amb la Linkat instal·lada, ja sigui en mode d’arrencada dual o com a sistema únic. Gairebé el 45% dels equipaments sol·licitats pels centres en la primera convocatòria del catàleg d’equipaments TIC ho van ser amb una configuració de Linkat com a sistema únic.

[GNUCAT] Quantes persones es dediquen actualment al projecte Linkat? Com organitzeu la feina entre elles? Hi ha diferents perfils professionals (suport, segon nivell, creació de noves versions, etc.)?

[FB] Actualment hi ha una persona de l’empresa adjudicatària del servei amb dedicació a temps complet. S’encarrega d’atendre les peticions de suport que arriben pels diferents canals, així com a tasques de manteniment dels repositoris de programari, documentació, proves, etc. La resta de l’equip té una dedicació variable segons les necessitats del projecte en cada moment. Les tasques són molt diverses, i es reparteixen en diferents perfils: direcció i gestió administrativa, paquetització de programari, programació d’scripts, seguiment i resolució d’incidències, manteniment del portal Linkat, documentació tècnica, proves, etc.

Actualment hi ha una persona de l’empresa adjudicatària del servei amb dedicació a temps complet

Jordi Massaguer [JM] Pel què fa al projecte de la creació i suport de segon nivell de la distribució, que és on participem des d’openTrends i ITechGrup (el suport de primer nivell no el gestionem nosaltres directament), hi ha diferents perfils professionals dedicats al projecte, tant tècnics com de gestió.

Alguns d’aquests perfils tècnics participen de forma continuada, com els perfils de suport de segon nivell, de forma que es garanteix així un suport continu a la comunitat, ja siguin professors, altres àmbits del mateix departament o altres empreses, i llavors hi ha una sèrie de perfils que hi participen de forma més puntual, segons les necessitats del projecte, com són perfils d’arquitectes i enginyers, tant per a suport de tercer nivell com per a la creació de noves versions de la linkat o de noves funcionalitats (per exemple en la última versió de linkat hem incorporat un servidor de comunicacions basat en la linkat).

A més d’aquests perfils tècnics, també hi intervenen perfils de l’àmbit de la gestió, responsables de supervisar, tant tècnicament com econòmicament, i dirigir el projecte de forma que compleixi amb les expectatives del Departament.

No cal dir que, la linkat és un projecte obert, i durant tota la vida del projecte també comptem amb la comunitat, majoritàriament de professors, que tant demanden noves funcionalitats i per tant influeixen en el full de ruta, com aporten solucions que incorporem al projecte.

[GNUCAT] Qui s’ha ocupat de la traducció de Linkat?
[JB] Durant les versions 1,2 i 3 la va dur a terme una empresa catalana que habitualment fa traduccions dels productes de Novell. Les traduccions que ha finançat el projecte Linkat s’han limitat a la interfície d’instal·lació i administració del sistema, el YaST.
[GNUCAT] Com plantegeu el procés de creació d’una nova versió? Com es desenvolupa aquest procés?

[JB] Fins la versió 3 es va anar canviant per necessitats contínues de millora i compatibilitat de maquinari. Així, les dues primeres versions es basaven en productes suportats de Novell ( Suse Linux Desktop 9 i Suse Linux Enterprise Desktop 10). Es va veure que el llarg cicle d’alliberaments de les versions amb suport empresarial no era convenient i la Linkat 3 va sortir ja sobre openSUSE 11.1. La versió 4 funciona sobre openSUSE 11.2 i se n’han fet versions destinades a altres usos apart de l’àmbit de l’educació ( ús corporatiu de la Generalitat de Catalunya, tant en escriptoris com servidors d’oficina ).

El procés de creació d’una nova versió es duu a terme seguint les indicacions del Departament d’Ensenyament, que és el lloc on coneixen les necessitats reals dels usuaris. En línies generals, s’intenta mantenir una línia coherent amb l’anterior versió, millora del programari i aprofitament de les noves funcionalitats que ofereix la distribució
base.

El procés en si, es duu a terme com un projecte, és a dir, un conjunt de tasques amb un inici i final. Les tasques habituals són la incorporació de noves traduccions, substitució total del branding d’openSUSE per el de Linkat, incorporació de nous paquets RPM amb programari educatiu, disseny de perfils de comportament ( servidor, client, ordinador autònom, client lleuger, etc ) i posada a punt dels repositoris, l’equip de suport i les eines del mateix com ara els fòrums, la pàgina web i les incidències a la farga.

[GNUCAT] La Generalitat fa prou difusió de la Linkat o del programari lliure en general? Malgrat els acords de la generalitat amb Microsoft, continua l’aposta per Linkat?

[FB] Com a tècnic no em correspon entrar a valorar els acords i les actuacions del govern. Amb tot, el missatge que se’ns ha donat a l’equip del projecte Linkat és que continuem endavant amb la nostra feina, i així ho estem fent.

el missatge que se’ns ha donat a l’equip del projecte Linkat és que continuem endavant amb la nostra feina

El programari lliure està demostrant dia a dia que és una alternativa perfectament viable, segura i sostenible. En aquest sentit, es percep una sensibilitat creixent de les institucions envers les empreses locals que basen el seu treball en solucions de programari lliure. Una prova d’aquesta nova sensibilitat és la presentació que es va fer ahir mateix a la seu del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) de l’associació d’empreses CatPL.

[GNUCAT] Què n’opineu del Dual Boot (Windows, Linkat) dels portàtils de l’1×1?

[FB] Va ser una decisió de l’anterior direcció del projecte educat1x1. Com deia abans, des del projecte Linkat no podem entrar a valorar-la, només ocupar-nos de que la Linkat funcioni en les millors condicions en aquests equips, i que en les proves d’homologació es verifiqui que el maquinari de tots els netbooks subministrats pels fabricants sigui efectivament compatible amb GNU/Linux. També ens hem preocupat de preparar un perfil d’usuari especial per a nebooks que aprofiti millor les dimensions de la pantalla, i en diverses utilitats que faciliten la connexió dels nebooks a les unitats de xarxa del centre, o la monitorització dels equips per part del professorat mitjançant l’iTalc.

En definitiva, el nostre objectiu és que cada dia hi hagi més centres que valorin l'”opció Linkat” pel fet de ser més segura, més ràpida, més estable i amb més funcionalitats.

[GNUCAT] Manteniu cap tipus de relació/cooperació amb la gent que desenvolupa el Lliurex o altres distribucions de l’Estat Espanyol?
[FB] Els tècnics ens escrivim o ens busquem per les xarxes socials quan cal compartir algun problema o alguna solució. A nivell més formal, el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios (CeDeC – http://cedec.ite.educacion.es/) i l’Instituto de Tecnologías Educativas del Ministeri d’Educació (ITE – http://www.ite.educacion.es/) han posat en marxa una plataforma de coordinació permanent entre projectes autonòmics educatius de GNU/Linux.
[GNUCAT] Per què es va decidir fer servir una distribució basada en *suse quan la tendència era fer servir distribucions basades en Debian?
[JB] Crec que en el seu moment el projecte es va guanyar per diversos aspectes que feien referència a capacitats tècniques i de garantia de fabricant. Va ser un concurs públic on va guanyar la proposta que millor complia els requeriments que la Generalitat va especificar en la convocatòria. Que la distribució base fora d’un o altre tipus no era un requeriment específic.
[GNUCAT] Manteniu contactes amb els responsables d’openSUSE? De quin tipus?
[JB] Mantenim contacte a diferents nivells, de fet tant en Jordi Massaguer com jo mateix som membres d’openSUSE. En el meu cas col·laboro coordinant les traduccions al català de la distribució. Acostumem a trobar-nos a Brusel·les un cop l’any, per la celebració del FOSDEM.
[GNUCAT] Heu començat ja a pensar en Linkat 5? Si no és així, quan teniu previst començar a treballar-hi, i, per acabar, cap a on va el projecte LInkat? (plans de futur, implantació més enllà de l’entorn educatiu…)

[FB] El futur del projecte Linkat s’orientarà a construir una capa de serveis i aplicacions damunt una distribució estàndard de tipus «rolling release». Estem començant a treballar sobre OpenSuse Tumbleweed (http://en.opensuse.org/Portal:Tumbleweed), amb la idea de separar la distribució base del valor afegit que aporta el projecte Linkat. Per dir-ho resumidament, a partir de la instal·lació d’una distribució estàndard s’oferirien un conjunt de paquets de programari educatiu i configuracions específiques (perfil netbook, perfils d’usuari d’infantil, primària i secundària, iTalc, servidor de comunicacions, servidor de centre, servidor de terminals lleugers, etc). Aquesta d’aplicacions i configuracions, juntament amb el suport tècnic, la documentació, les activitats de difusió i formació del professorat i l’activitat de la xarxa d’usuaris, serien els grans actius del projecte Linkat.

El futur del projecte Linkat s’orientarà a construir una capa de serveis i aplicacions damunt una distribució estàndard de tipus «rolling release».

En un segon horitzó, es podria plantejar fins i tot que la distribució de base fos variable (Ubuntu, openSuse, Debian…), compartint la capa de programari educatiu, configuracions, serveis i comunitat, en un entorn molt més plural. Hem de valorar quin esforç suposaria donar aquest pas, que suposa abandonar la idea de “distribució educativa” per passar a ser un “projecte global de programari lliure educatiu”.

Una altra línia que voldríem explorar és la dels entorns operatius lliures per a dispositius tàctils, com ara els sistemes Android. Ens agradaria poder oferir una capa de selecció d’aplicacions, configuracions específiques per a l’escola, comunitat d’usuaris i suport tècnic, ampliant l’àmbit del projecte Linkat més enllà dels sistemes GNU/Linux tradicionals.

En definitiva, es tracta de posar la tecnologia al servei d’uns determinats objectius educatius, aprofitant al màxim les possibilitats que aquesta ofereixi en cada moment, i partint dels principis de coneixement obert i compartit.

Tot això ara mateix són només projectes de futur que ara mateix estem estudiant, per això els he escrit en condicional. Caldrà que la direcció del Departament d’Ensenyament els consideri convenients i viables per començar a tirar-los endavant.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.