El teu blog de Linux en català

Mandriva es mou

L’equip de desenvolupament de Mandriva ha fet un anunci relacionat amb el futur immediat (i no tan immediat) d’aquesta distribució.

Logo de Mandriva

D’una banda, el 22 de desembre sortirà Mandriva 2010.2. En realitat, no es tracta d’una nova versió de Mandriva pròpiament dita, sinó que es tracta d’una revisió (molt àmplia, això sí) de Mandriva 2010.1, amb totes les actualitzacions i correccions que s’han produït fins avui.

Apart d’això, Mandriva ha anunciat que canviarà la seva política d’alliberament de versions, que fins ara es produïa cada sis mesos. A partir d’ara, Mandriva alliberarà una nova versió cada any. L’objectiu és donar una major estabilitat a aquesta distribució (tot i que ja de per sí fins ara era molt estable), perquè hi haurà més temps per a provar i validar les noves funcionalitats.

Per últim, Mandriva també ha anunciat el calendari d’alliberament de Mandriva 2011:

  • Mandriva 2011 Alpha: 31-01-2011
  • Mandriva 2011 Beta 1: 28-02-2011
  • Mandriva 2011 Beta 2: 28-03-2011
  • Mandriva 2011 RC: 25-04-2011
  • Mandriva 2011 Final: 30-05-2011

Font | MuyLinux

Deixa un comentari

Your email address will not be published.