El teu blog de Linux en català

Alliberat el nucli 2.6.34

Avui s’ha alliberat el nucli Linux 2.6.34 amb moltes millores i noves característiques incloses. Al bloc d’Oh! fan una descripció detallada la qual vos passe ací:

 • Ceph | Un sistema de fitxers distribuït, que pot considerar-se vagament similar als conceptes de lustre o el googlefs. És a dir, distribueix diverses còpies de les dades entre els servidors, i si un d’ells falla es replica en un altre. Com sol ocórrer en aquest tipus de sistemes de fitxers, les dades i metadades s’emmagatzemen per separat, però a diferència d’uns altres com el lustre, Ceph permet tenir múltiples servidors de metadades. El seu autor principal és Sage Weil, qui ho va iniciar  com a part de la seua tesi. De progressar, podria fer front a lustre i, a més, estar millor integrat en Linux. Una cosa curiosa és que Ceph utilitza per a implementar certes característiques i funcionalitats exclusives de Btrfs (i, de fet, han enviat pedaços per a implementar-les), de manera que Ceph utilitza Btrfs com a magatzem segur dels seus objectes. cal tindre en compte que és un sistema de fitxers àdhuc molt experimental ·
 • LogFS | És un sistema de fitxers dissenyat per a dispositius basats en «memòria flash» (SSD) i, com el seu nom indica, el seu disseny està basat en la idea d’estructura en forma de log (és a dir, totes les operacions del sistema de ftixers es van afegint linealment al capdavant del log). Pot considerar-se com el successor de JFFS2, al que supera en pràcticament tots els sentits. A diferència d’altres sistemes de fitxers per a dispositius SSD, té suport rudimentari per a funcionar en dispositius basats en blocs (discos durs).
 • Millores de Btrfs | En aquesta versió, Btrfs afegeix diverses coses:
  • La capacitat de configurar quin subvolum és el subvolum per defecte. Açò permet coses com, a l’hora d’actualitzar el sistema, prendre una captura, actualitzar, i configurar les actualitzacions com a subvolum per defecte. I, si alguna cosa falla, es reconfigura la captura anterior com subvolum per defecte. De fet, ja existeix en Fedora 13 un connector que automàticament pren captures abans de les actualitzacions i modifica fins i tot la configuració de Grub, permetent provar una versió de Fedora i tornar a l’anterior en cas de tenir problemes amb ella.
  • S’ha afegit una nova eina per a gestionar btrfs, l’ordre «btrfs». Aquesta eina reemplaça a totes les eines anteriors.
  • S’ha afegit la capacitat de llistar tots els subvolums del sistema (ordre «btrfs subvolume list»)
  • S’ha modificat el càlcul de df (que per a btrfs és molt més complex del normal), i s’ha afegit un df propi detallat (ordre  «btrfs filesystem df»)
  • Es poden defragmentar fitxers individuals, i fins i tot rangs determinats dins d’un mateix fitxer.
 • Vhost net | Es tracta d’un mòdul que realitza una optimització per a les funcions de xarxa de virtio (la interfície de E/S de Linux per a interactuar amb eficiència entre amfitrions i clients de virtualització). Aquest mòdul elimina 4 cridades al sistema per cada paquet de xarxa, i conseqüentment tota la sobrecàrrega que açò implica. D’aquesta manera, els convidats d’un sistema KVM poden tenir un rendiment de xarxa pràcticament idèntic al del maquinari natiu.
 • Kprobes jump | Kprobes és el sistema que utilitza Systemtap per a inserir sondes (probes) en punts aleatoris del codi kernel. Aquestes sondes insereixen la instrucció «int3», que provoca una interrupció que el codi de kprobes atén obtenint totes les dades que siguen necessàries per a Systemtap. En aquesta versió, Kprobes pot utilitzar una simple instrucció «jmp», és a dir, per a cridar a Kprobes simplement es fa un salt de codi, que és molt més eficient. Amb «int 3», una sonda tarda 0.5-1 microsegons en ser atesa, amb «jmp» amb prou faenes 0.1. Açò fa que la instrumentació en viu siga àdhuc menys notable en el sistema.
 • Millores de perf | Una nova eina que analitza estadístiques de bloquejos  (perf lock), i suport per a anàlisi entre diferents plataformes, per exemple un x86-32 bits i un SPARC 64 bits. Açò permet «empaquetar» les dades d’una anàlisi d’una càrrega concreta, i enviar-los per email a algú perquè sàpia revisar-los i trobar problemes.
 • Lockdep per a RCU | Lockdep és una eina de depuració que tracta de predir possibles fallades en els bloquejos del codi mentre s’executa el sistema. No obstant això, fins ara no incloïa depuració per a un dels tipus de bloqueig més importants i complexos de Linux, RCU. En aquesta versió, s’afegeix suport per a açò. ·
 • Generalized TTL Security Mechanism, private VLAN proxy arp | Dos nous RFCs (5082 i 3069). El primer és un sistema de protecció especialment útil per a protegir routers contra atacs amb paquets BGP.
 • Suspensió/resum asíncron | Fins ara, la suspensió i resum dels dispositius en Linux era síncron, és a dir, es feien les operacions de suspensió i resum del dispositiu un darrere d’un altre. En aquesta versió es fan en paral·lel, la qual cosa accelera el procés, especialment el de resum del sistema, encara que de moment solament ho utilitzen els dispositius PCI, USB i SCSI.
 • Alternança entre GPUs | Alguns portàtils inclouen múltiples GPUs, una de baix rendiment i consum i una altra d’alt, i permeten canviar dinàmicament entre ambdues. Aquesta versió afegeix suport per a açò en Linux (encara que requereix reiniciar les X).
 • Suport preliminar de Radeon HD5xxx | Però només preliminar…
 • Mòdul Ballon de VMware | El «Balloning» és una tècnica que permet limitar la memòria que utilitzen els clients en els sistemes virtualitzats amb col·laboració del client. Amb aquest mòdul, els clients  Linux en amfitrions VMware podran realitzar aquesta funció correctament.

També podeu trobar més enllaços:

· *Ceph: Un sistema d’arxius distribuït, que pot considerar-se vagament similar als conceptes de llustre o el *googlefs. És a dir, distribueix diverses còpies de les dades entre els servidors, i si un d’ells falla es replica en un altre. Com sol ocórrer en aquest tipus de sistemes d’arxiu, les dades i *metadatos s’emmagatzemen per separat, però a diferència d’uns altres com a Llustre, *Ceph permet tenir múltiples servidors de *metadatos. El seu autor principal és *Sage *Weil, qui ho inicie com a part de la seua tesi. En aquest article (o en aquest altre) s’explica detalladament el seu funcionament. De progressar, podria fer front a Llustre i, a més, estar millor integrat en Linux. Una cosa curiosa és que *Ceph utilitza per a implementar certes característiques funcionalitats exclusives de *Btrfs (i, de fet, han enviat pegats per a implementar-les), de manera que *Ceph utilitza *Btrfs com *almacen segur dels seus objectes. cal notar a més que és un sistema d’arxius àdhuc molt experimental · *LogFS: És un sistema d’arxius dissenyat per a dispositius basats en “memòria flaix” (*SSD) i, com el seu nom indica, el seu disseny està basat en la idea d’estructura en forma de *log (és a dir, totes les operacions del sistema d’arxius es van afegint linealment al capdavant de *log). Pot considerar-se com el successor de *JFFS2, al que supera en pràcticament tots els sentits. A diferència d’altres sistemes d’arxius per a dispositius *SSD, té suport rudimentari per a funcionar en dispositius basats en blocs (discos durs). · Millores de *Btrfs: En aquesta versió, *Btrfs afig diverses coses: · La capacitat de configurar què *subvolumen és el *subvolumen per defecte. Açò permet coses com, a l’hora d’actualitzar el sistema, prendre un *snapshot, actualitzar, i configurar a a les actualitzacions com *subvolumen per defecte. I, si alguna cosa falla, es *reconfigura el *snapshot anterior com *subvolumen per defecte. De fet, ja existeix en F13 un *plugin que automàticament pren *snapshots abans de les actualitzacions i modifica fins i tot la configuració de *Grub, permetent provar una versió de *Fedora i tornar a l’anterior en cas de tenir problemes amb ella. · S’ha afegit una nova eina per a gestionar *btrfs, el comando “*btrfs”. Aquesta eina reemplaça a totes les eines anteriors. · S’ha afegit la capacitat de llistar tots els *subvolúmenes del sistema (comando *btrfs *subvolume *list) · S’ha modificat el càlcul de *df (que, per a *btrfs és molt més complex del normal), i s’ha afegit un *df propi detallat (comando *btrfs *filesystem *df) · Es poden *defragmentar arxius individuals, i fins i tot rangs determinats dins d’un arxiu. · *Vhost *net: Es tracta d’un *driver que realitza una optimització per a les funcions de xarxa de *virtio (la interfície de *IO de Linux per a interactuar amb eficiència entre hostes i convidats de virtualització). Aquest *driver elimina 4 trucades al sistema per cada paquet de xarxa, i consegüentment tota la sobrecàrrega que açò implica. D’aqueixa manera, els convidats d’un sistema *KVM poden tenir un rendiment de xarxa pràcticament idèntic al del maquinari natiu. · *Kprobes *jump: *Kprobes és el sistema que utilitza *Systemtap per a inserir “sondes” (*probes) en punts aleatoris del codi *kernel. Aquestes sondes insereixen la instrucció “*int3”, que provoca una interrupció que el codi de *kprobes atén obtenint totes les dades que siguen necessaris per a *Systemtap. En aquesta versió, *Kprobes pot utilitzar una simple instrucció “*jmp”, és a dir, per a cridar a *Kprobes simplement es fa un salt de codi, que és molt més eficient. Amb “*int 3”, una sonda tarda 0.5-1 microsegons en *desapacharse, amb “*jmp” amb prou faenes 0.1. Açò fa que la instrumentació en viu siga àdhuc menys notable en el sistema. · Millores de *perf: una nova eina que analitza estadístiques de bloquejos (*perf *lock), i suport per a anàlisi entre diferents plataformes, per exemple un x86-32 bits i un *SPARC 64 bits. Açò permet “empaquetar” les dades d’una anàlisi d’una càrrega concreta, i *enviarselos per email a algú perquè sàpia revisar-los i trobar problemes. · *Lockdep per a *RCU: *Lockdep és una eina de depuració que tracta de *precedir possibles fallades en els bloquejos del codi mentre s’executa el sistema. No obstant això, fins ara no incloïa depuració per a un dels tipus de bloqueig més importants i complexos de Linux, *RCU. Aquesta versió, s’afig suport per a açò. · *Generalized *TTL *Security *Mechanism, *private *VLAN *proxy *arp: Dos nous *RFCs (5082 i 3069). El primer és un sistema de protecció especialment útil per a protegir *routers contra atacs amb paquets *BGP. · *Suspension/resum asíncron: Fins ara, la suspensió i resum dels dispositius en Linux era síncron, és a dir, es feien les operacions de suspensió i resum del dispositiu un darrere d’un altre. En aquesta versió es fan en paral·lel, la qual cosa accelera el procés, especialment el de resum del sistema, encara que de moment solament ho utilitzen els dispositius *PCI, USB i *SCSI. · Alternança entre *GPUs: Alguns portàtils inclouen múltiples *GPUs, una de baix rendiment i consum i una altra d’alt, i permeten canviar dinàmicament entre ambdues. Aquesta versió afig suport per a açò en Linux (encara que requereix reiniciar les X). · Suport preliminar de *Radeon HD5*xxx: Però solament preliminar… · *Driver *Ballon de *VMware: El “*Balloning” és una tècnica que permet limitar la memòria que utilitzen els convidats en els sistemes *virtualizados amb col·laboració del convidat. Amb aquest *driver, els convidats Linux en hostes *VMware podran realitzar aquesta funció correctament.

1 comment

  • oriolsbd on 18 de maig de 2010 at 08:47

  Reply

  Molt bona anàlisi.

  Salut!

Deixa un comentari

Your email address will not be published.