El teu blog de Linux en català

Diferencies entre: Free Software (Programari lliure), Freeware, Shareware i Adware

Degut a que molts usuaris desconeixen que és el programari lliure, i sovint tendeixen a pensar que és programari gratuït, he decidit fer aquest post explicant les principals diferencies entre: Free Software, Freeware, Shareware i Adware.

Free Software pot portar a la confusió de programari gratuït, ja que es podria traduir així de l’anglès, però realment la seva traducció seria programari lliure.

El programari lliure és tot aquell programari que compleix aquestes 4 llibertats:

  • La llibertat d’executar el programa per qualsevol propòsit.
  • La llibertat de veure com funciona el programa i adaptar-lo a les necessitats pròpies. L’accés al codi font és un requisit.
  • La llibertat de redistribuir còpies.
  • La llibertat de millorar el programa i de distribuir-lo de nou amb les millores realitzades, per tal que tota la comunitat se’n pugui beneficiar . L’accés al codi font és un requisit.

Normalment és gratuït, però no necessàriament ha de ser-ho.

Freeware: Programari que es distribueix de manera gratuïta, pero no necesariament compleix les 4 llibertats del programari lliure.

Shareware: Programari gratuït amb certes limitacions. De manera que pots comprar el programa complet desprès de provar-lo (versions de 30 dies, manca de funcionalitats,etc.). Exemples: Antivirus, Photoshop…

Adware: Programari gratuït i complet però amb propaganda en el mateix programa (banners, pop-ups, etc.). Un exemple molt clar és el “Microsoft Messenger”.

Fonts: Aulaclic

Deixa un comentari

Your email address will not be published.