El teu blog de Linux en català

Google canvia la llicència de Chrome

Punt per punt. El punt 11.1 i 11.2 de la llicència de google Chrome diu:

11. Llicència de contingut de l’usuari
11.1 Vostè conserva els drets d’autor i qualsevol altre dret que ja tingués respecte al Contingut que enviï, publiqui o mostri als Serveis, o mitjançant aquests. En enviar, publicar o mostrar el contingut, atorga a Google una llicència perpètua, irrevocable, internacional, lliure de cànons i no exclusiva per reproduir, adaptar, modificar, traduir, publicar, representar i exposar públicament i distribuir qualsevol Contingut que vostè enviï, publiqui o mostri als Serveis o a través d’ells. Aquesta llicència s’atorga amb l’únic propòsit de permetre a Google publicar, distribuir i promocionar els Serveis i es pot revocar per a alguns Serveis tal com se’n defineix a les Condicions Addicionals.
11.2 Vostè accepta que aquesta llicència inclou el dret de Google de facilitar aquest Contingut a altres empreses, organitzacions o particulars amb els quals Google tingui relacions per a la prestació de serveis sindicats, i d’utilitzar aquest Contingut en relació amb la prestació d’aquests Serveis.

És a dir, que a l’igual que amb Gmail, Google farà servir el nostre perfil de “navegadors” (pàgines que visitem i demés) per a donar-lo a terceres empreses.

Aquesta vesprada ens hem pogut assabentar per Barrapunto que Google ha canviat eixe punt (tot i que en català encara persisteix l’antiga llicència). La nova llicència és:

11. Content license from you
11.1 You retain copyright and any other rights you already hold in Content which you submit, post or display on or through, the Services.

Diu que tot el contigut que enviem, escriguem o veiem, serà nostre. Ja podem estar tranquils. O no?. Després d’això, caldria que desenvolupadors de l’entorn del programari lliure li pegaren una bona ullada al codi per tal d’assegurar que no hi ha res maliciós.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.