El teu blog de Linux en català

Slackware 12.1 i SATA

Aquí una petita ajuda per fer que el nostre Slackware ens detecti el DiscDur com a SATA.

Quan vaig actualitzar el sistema, de Slackware 12.0 al 12.1. La velocitat que tenia, que era perfecte, va baixar en picat. Les aplicacions trigaven molt a iniciar-se i el sistema també, apart de la instal·lació que era lentíssima.

Però llegint pel pare Google, he trobat la manera de dir-li al kernel que tinc un disc dur SATA.

Si estem instal·lant per primer cop, per fer-ho bé i ràpid, quan ens demani quin kernel ha de càrregar, li posem:

hugesmp.s hda=noprobe

Això càrregara el kernel Dual Core i ens detectarà el disc SATA. A partir d’ara els discs durs els anomenarà SDA en lloc de HDA.

Fem la instal·lació normal i quan sigui l’hora d’instal·lar LILO, frenem.

La instal·lació del LILO serà la SIMPLE, i quan ens digui de donar paràmetres al kernel, li escrivim:

hda=noprobe

S’instal·la LILO, es reinicia i ja tenim el sistema preparat.

Si ja tenim el sistema instal·lat, hi ha una manera fàcil i curta de fer que ens detecti el disc com a SATA.

Obrim el lilo.conf, situat a la carpeta /etc i on posa append=”vt.default_utf8=0?, li fem la següent modificació:

append=”hda=noprobe vt.default_utf8=0?

Quan el tenim així, guardem el lilo.conf, anem a la consola i escribim:

# /sbin/lilo

És imprescindible córre aquest comandament per configurar correctament LILO, un cop fet, ja podem reiniciar i ens detectarà el disc dur com a SATA.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.