El teu blog de Linux en català

Segur que molts de vosaltres heu tingut problemes d’ample de banda quan, per exemple, voleu descarregar algun fitxer gran i a la vegada vore un vídeo del YouTube amb el Firefox.

Aquest problema pot ser solventat per Trickle. Trickle és un programa que funciona en l’espai d’usuari que sense necessitat d’executar-lo com administrador, fa ús de la variable LD_PRELOAD per carregar la seua pròpia llibreria dinàmica que conté funcions de xarxa i així poder control·lar els paquets que envien o reben els programes carregats.

El seu funcionament és molt senzill i funciona amb la majoria de programes. La forma d’executar-lo és en consola:

trickle -d 100 -u 10 konqueror

D’aquesta forma hem executat el programa konqueror amb un límit de descàrrega (-d) de 100 KB/s i un límit de pujada (-u) de 10 KB/s.

Es poden executar tantes instàncies de trickle com es vulguen i amb els límits que estimem més adequats. Si alguns dels dos límits no s’especifiquen, automàticament seran fixats a 10 KB/s.

Ara bé, què passa si volem executar dos programes i que aquests dos com a màxim gasten 100 KB/s? Una opció seria executar dos instàncies de trickle amb un límit de baixada de 50 KB/s, però, i si volem afegir un altre al límit total de 100 KB/s?

Per solucionar aquest problema, existeix el dimoni de trickle: trickled.

Aquest funciona de forma idèntica:

trickled -d 100 -u 10

L’única diferència és que no hem especificat cap programa, ja que és un dimoni. A partir d’ara, qualsevol instància de trickle que executem tindrà com a límit màxim el que hem especificat al dimoni.

trickle -d 80 -u 7 konqueror
trickle -d 70 -u 6 wget http://www.url.com/fitxer

Ací, encara que la suma dels límits supere als del dimoni, el límit serà el definit al dimoni. I una última cosa, si volem crear una instància de trickled que se salte els límits del dimoni trickled, sols hem d’afegir el paràmetre -s:

trickle -s -d 150 -u 20 firefox

El límit de baixada serà de 150 KB/s sols per aquesta instància, per a la resta continuarà sent el del dimoni.

Per més informació, podeu consultar el manual de programa, executant des de consola:

man trickle
man trickled